Hidžama u Bosanskoj krajini

Prema ustaljenoj tradiciji koja se održava od 2006 godine hidžama se radi u Velikoj Kladuši i to prvi vikend u maju i prvi vikend u oktobru.