Hidžama u savremenoj nauci i historiji

 • 1. Kako savremene medicina objašnjava djelovanje hidžame ?

  Obzirom da je ljudski organizam kompleksna cjelina, terapeutsko djelovanje hidžame  se odvija na mnogim nivoima i na različite načine. Već tokom postavljanja vakuma i pravljenja zareza na koži dolazi do prve nespecifične reakcije organizma kojom se aktiviraju autonomne funkcije i sistemi:  humoralni, imuni, cirkulatorni, nervni i hormonalni sistem - odnosno organizam u cjelini. Od suštinske je važnosti aktivacija bazičnog regulatronog sistema koji uvezuje cijeli organizam u kibernetičku cjelinu.  Preme tome 
   -  hidžama spada u tzv "regulatorne" medicinske metode. Regulatorna je nazvana jer djeluje na bazični regulatorni sistem u organizmu koji je odgovoran za održavanje homeostaze, ravnoteže, odnosno zdravlja. Koncept "bazičnog regulatronog sistema"  dao je Prof. Alfred Pischinger, koji je bio učenik nobelovca i profesor  histologije u Gracu, potom u Beču, 60-tih godina XX vijeka (vidi Pischinger A., System der Graoundregulation, English -The Extracellular matrix and ground regulation: basis for a holistic biological medicine; North Atlantic Books, 2007) 
 • 2. Kakvo je uporište hidžame u islamskoj tradiciji ?

  Obzrom da je Poslanik Muhamed s.a.v.s. je rekao, kao što se prenosi u brojnim relevatnim hadiskim djelima, sljedeće: “ Ko na mene namjerno slaže, neka zna da će biti stanovnik Vatre", odgovore na ovo pitanje smo prepustili najistaknutijim alimima (učenjacima vjerskih nauka), Prof dr. Zuhdiji Hasanoviću, šefu Katedre za hadis Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu i Hfz. Prof dr. Safvetu Haliloviću, profesoru tefsira i kuranske antropologije Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici i članu Vijeća povjerenika Svjetske unije islamskih učenjaka,
  (Vidi: Hasanović Z. Hidžama i njeno mjesto u Sunetu Božijeg Poslanika s.a.v.s, Prvi evropski simpozijum o hidžami, 2006, Sarajevo, Dostupno od maja 2007. na http://www.zdravstvo.com/alternativna/hidzama/hadisihidzama.pdf )
 • 3. Da je hidžama  prakticirana u drugim vjersko-kulturnim tradicijama naših prostora ?

  U južnoslavenskim prostorima se hidžama koristila u svim vjersko-kulturnim tradicijama. Kupice se spominju u knjizi "Kućevni lekar ili Najvažnija uputstva za negovanje zdravlja i lečenje sviju bolesti" koje je kako navodi "Prema prilikama u kojima Srpski narod živi i po najnovijim medicinskim delima i svome višegodišnjem iskustvu sastavio Dr N. Sremac praktični lekar", a koja je izdana u Srbiji 1880 g. U katoličkom vjerskom krugu spominje se barbiranje - metoda koju su izvodili berberi, i koja je od davnina poznata i preporučivana. Primjera radi, sv. Hildegarda, jedna od rijetkih žena polimata, pisala je djela iz oblasti teologije, medicine i botanike, a preporučivala je barbiranje kao metodu čišćenja organizma i liječenja brojnih tegoba.  
  ( Vidi: 1. N. Sremac, Kućevni lekar ili Najvažnija uputstva  za negovanje zdravlja i lečenje sviju bolesti, Pančevo, knjižare braće Jovanović,1885. i  2. Samostanska medicina : Snagom sv. Hildegarde / Agnes Baum, Isabella Peinsold-Klammer ; [prijevod s njemačkoga Gabriela Banić],  Zagreb, Večernjakova knjiga, 2005. (str. 67.- 68.)

 • 4. Gdje se sve kroz historiju javlja metoda lokalnog puštanja krvi ?

  Historičar medicine dr Henry Sigerist obazire se na činjenicu da se lokalno puštanje krvi javljalo od postanka čovjeke i to u svim kulturama: drevnoj Kini, Indiji, Japanu, Sjevernoj i Južnoj Americi, Egiptu, antičkoj Grčkoj i Rimu, Perziji  itd.  "Niti jedna civilizacija ne može se pohvaliti da je ova metoda od nje potekla. Obzirom da je puštanje krvi kao metoda liječenja bila univerzalno prisutna u svim civilizacijama i kulturama tokom ljudskog postojanja, ona je morala biti izvedena iz instiktivnih radnji. Na brzi i nagli razvoj ove metode vjerovatno je uticalo posmatranje njenih povoljnih efekata" .  
  (Vidi Henry Sigerist, A History of Medicine: Primitive and Archaic Medicine (vol. I), New York: Oxford Univ. Press, 1967.  
  )