| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Po prvi put je na internetu, na našem jeziku, objavljena stranica sa sadržajima koji se bave medicinom, zdravljem i zdravstvom.

Stranica je namijenjena s jedne strane bolesnima i svima koji se interesuju za teme iz oblasti medicine. Oni ovdje mogu naći podatke o bolestima, dijagnostici i lijecima za pojedina oboljenja. Tekođer mogu dobiti servisne informacije o zdravstvenim ustanovama u Federaciji. Naši korisnici mogu već sada, svoja pitanja postavljati sručnjacima iz svih oblasti medicine.
S druge strane, stranica je namijenjena medicinskim profesionalcima: doktorima medicine i stomatologije, farmaceutima, medicinskim sestrama i onima koji rade timski sa njima. Oni na raspolaganju imaju stručne radova, najave i praćenje kongresa, seminara, predavanja i susreta, te prikaz knjiga iz oblasti medicine

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.