| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |


ULKUSNA BOLEST - ČIR

šta je ?
šta ga uzrokuje?
znaci bolesti
kada se javiti ljekaru?
dijagnostičke metode
liječenje
lijekovi
hirurgija
šta još može pomoći?
gdje se liječi?
literatura
autori

Šta je to ulkusna bolest ?

Tokom normalne probave hrana se kreće iz usta kroz jednjak u želudac. Želudac producira hidrokloričnu kiselinu i enzim pepsin koji hranu probavlja. Iz želuca, hrana pasira u gornji dio tankog crijeva - dvanaesterac ili duodenum, gdje se nastavlja probava i resorpcija (unošenje u krv) hranljivih tvari.

Ulkus je oštećenje sluznice koje se nalazi u želucu ili duodenumu na mjestu prisustva kiseline i pepsina. Ulkusi u želucu se zovu gastrični, ventrikularni ulkusi a oni u dvanaestercu duodenalni ulkusi.
Općenito uzevši, i želučani i ulkusi dvanaesterca se nazivaju peptički ulkusi. Rijeđe se pojavljuju i u jednjaku.

Oko 20 miliona amerikanaca barem jednom u životu oboli od ulkusne bolesti. Svake godine od ulkusne bolesti oboli oko 4 miliona ljudi, više od 40 000 ljudi ima kirurške zahvate radi simptoma ili komplikacija ulkusne bolesti dok oko 6000 ljudi umre od komlikacija vezanih za ulkusnu bolest.

Ulkus se može javiti u bilo kojoj životnoj dobi ali se rijedje javlja medju tinejdžerima a samo iznimno kod djece.
Ulkusi dvanaesterca se prvi puta javljaju obično u dobi izmedju 30 i 50 godina.
Želučani ulkusi se češće javljaju kod ljudi starijih od 60 godina.
Duodenalni ulkusi su češći kod muškaraca nego kod žena, želučani ulkusi se javljaju češće kod žena.

 
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt