| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |


ULKUSNA BOLEST - ČIR

šta je ?
šta ga uzrokuje?
znaci bolesti
kada se javiti ljekaru?
dijagnostičke metode
liječenje
lijekovi
hirurgija
šta još može pomoći?
gdje se liječi?
literatura
autori

LIJEKOVI

Liječnici tretiraju želučane i duodenalne ulkuse sa nekoliko vrsta lijekova, kao H 2 blokeri, inhibitori protonske pumpe te substance koje štite sluznicu želuca.

Antacidi (Magalox ®)
Antacidi omogućuju privremeno olakšanje simptoma bola jer neutraliziraju oslobodjenu kiselinu. Mogu imati i ulogu u zaštiti sluznice.

Supstance koje štite sluznicu
Sukralfat je supstanca koja prijanja na ulkus, te ga štiti od daljnjeg oštećenja. Koristi se u kratkotrajnom tretmanu.

Blokeri H 2 receptora
Danas se najčešće ulkusi liječe ovim lijekovima, koji smanjuju količinu oslabodjene kiseline u želucu putem blokiranja histamina, snažnog stimulansa sekrecije. Ovi lijekovi značajno reduciraju bol, unutar nekoliko nedjelja. Prvih nekoliko dana liječenja obično se uz njih daje i antacid radi smanjenja bola.
Tretman obično traje 6-7 nedjelja ali se radi ponovnog javljanja ulkusa tretman produžuje godinama. Danas su odobreni H 2 blokeri za liječenje želučanog i duodenalnog ulkusa Cimetidin, Ranitidin i Famotidin dok je Nizatidin odobren za duodenalni ulkus. Na našem tržištu su dostupni Cometidin, Ranitidin - Ranibos tabelte®, Ranibos inkeckije® i Ranibos 75®) i Famotidin.

Inhibitori protonske pumpe
Poput H2 blokera, inhibitori protonske pumpe mjenjaju produkciju kiseline u želucu. Oni djeluju kompletnije u usporedbi sa H 2 blokerima, a spriječavaju posljednji korak u lučenju želučane kiseline. Lijekovi ove skupine su omeprazol , lensoprazol, pantoprazol i rabeprazol. Na našem tržištu su dostupni omeprazol -Ulcosan®; i pantoprazol - Pantor®;.

Antibiotici
Otkriće veze ulkusa i H. pylori rezultiralo je u novim mogućnostima tretmana. Sada se uz lijekove koji smanjuju oslobadjanje kiseline u želucu prepisuju i antibiotici za pacijente inficirane sa H. pylori. Ovaj tetman jeste dramatičan napredak stoga što eliminacija H. pylori omogućuje ulkusu da zaraste i da se više ne pojavi.
Postoji veći broj terapijskih režima za eradikaciju H. pylori.
Upotreba inhibitora protonske pumpe omogućuje skraćenje trajanja antibiotske terapije na 7 dana, sa ranijih 14 dana, uz visok stupanj eliminacije bakterije (kod više od 90% bolesnika). Time je smanjena i mogućnost pojave nuzefekata antibiotske terapije.
Studija uradjena na našoj Klinici pokazala je da sedmodnevni tretman pantoprazolom, amoksicilinom i metronidazolom eliminira infekciju sa H. pylori kod više od 93% pacijenata oboljelih od duodenalnog ulkusa uz potpuno zarastanje ulkusa u više od 80% pacijenata.

Aktualan je problem cijene liječenja, jer veliki broj pacijenata nije u materijalnoj situaciji koja bi omogućila da nabave lijekove za optimalan tretman ulkune bolesti.

 
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt