| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.2.4.      Kardiovaskularni status

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Holesterol
Trigliceridi
Apo A
Apo AI
Apo AII
Apo B
Lipoproteini

  • HDL
  • LDL
  • VLDL

HDLC  (HDL-holesterol)
LDLC (LDL-holesterol)
VLDLC (VLDL-holesterol)
Indeks LDL/HDL
Elektroforeza lipoproteina

Krv:
6 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 3-4 ml seruma. Potrebno je da se pacijent podvrgne gladovanju najmanje 14 sati prije uzimanja uzorka.

 

1.2.3. Funkcionalno stanje srca < nazad dalje >1.2.5. Status lipida
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.