| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.2.5.      Metabolički status lipida

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Holesterol
Trigliceridi
Elektroforeza lipoproteina
Fredrikson-Alaupovićev fenotip
FFA (free fatty acid) - slobodne masne kiseline
Stepen lipemije
Izgled seruma

Krv: 6 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 3-4 ml seruma.
Napomena:
Potrebno je da je pacijent na normalnoj ishrani najmanje 3 sedmice i bez obroka najmanje 14 sati prije uzimanja uzorka.


1.2.4. Kardiovaskul. status < nazad dalje > 1.2.6.Funkcion.status pankreasa
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.