| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.2.6.      Funkcionalno stanje pankreasa

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Lipaza u serumu
alfa-Amilaza u serumu
Pepsinogen
Tripsinogen

Krv:
5 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 2-3 ml seruma.

alfa-Amilaza u urinu Urin:
Oko 10 ml urina od dobro izmješanog 24-sahatnog uzorka.

1.2.5. Status lipida <nazad dalje> 1.2.7.Status elektrolita
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.