Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
 
APARATURA
PRIMJENA
PROIZVOĐAČI:
PREDSTAVNIŠVA
 

11.-13.09.2003. Druga svjetska konferencija (ISGNE) - Međunarodne istraživačke grupe za neuroendoskopiju, održana u Castel dell`Ovo, Napoli, Italia.
12.04.03.u Tuzli je održan seminar "Minimum invazivna neurohirurgija".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |

Medicinske procedure > Endoskopija > Neuroednoskopija

Endoskopija, endoskopske metode, endoskopi

U riječniku medicinskih izraza, ovaj pojam je predstavljen u svom osnovnom značenju:
Endoskopija, endoscopia, ae, f (lat.), endoscopy (eng.), posmatranje unutrašnjosti nekoga organa u tijelu pomoću posebno konstruirane optičke sprave, endoskopa.
Endoskop predstavlja instrument sa posebnim optičkim uređajem, a služi za ispitivanje unutrašnjosti šupljih organa.

Danas pojam endoskopija podrazumijeva minimum invazivnu hirurgiju. To znači da se uz pomoć malih rezova kože i minimalnih otvora na tijelu uvodi instrument, endoskop, kojim se posmatra unutrašnjost tjelesnog organa ili šupljine, uz istovremenu mogučnost vršenje hirurških zahvata u posmatranom području.

Endoskopije počiva na izuzetno razvijenoj tehnologiji i obučenom personalu.

E
ndoskop je instrument koji uvodimo u organizam i koji može biti rigidni ili elastični, a promjer mu varira u dijapazonu od milimetara do 1 cm, što ovisnosti o namjeni, odnosno o dijelu organizma u koji se unosi. Konstruisan je da podnosi visoke temperature u autoklavima za sterilizaciju.
Postoje jednokratni sistemi koji imaju svoje prednosti, ali im dorađenost nije tako savršena kao kod sistema za stalnu upotrebu.

O
premljen je teleskopom tj. optičkim sistemom od čijeg kvaliteta direktno ovisi i kvalitet samog endoksopa.
slika1.
Leće su podešene da se dobije slika sa visokom rezolucijom, optimalnim kontrastom i širokim vidnim poljem.

Slika 2. Unutrašnjost endoskopa i njegov poprečni presjek:
1. teleskop,
2. prostor za irigaciju odnosno usisavanje,
3. prostor kroz koji prolaze jedan ili dva instrumenta za operaciju,

Istambulu se održava Drugi internacionalni worshop o neuroendoskopiji. Ova minimum invazivna metoda našla je svoje mjesto u neurohirurškim tretmanima. Svjetski poznati stručnjaci iz neuroendoskopije održače predavanje tridesetorici neurohirurga iz: Singapura, Rumunije, Francuske, Njemačke, Turske, Iraka, Sirije i Bosne i Hercegovine. Direktor kursa Prof Dr. Memet Ozek šef je dječije neurohirurgije Arcibadem Hospital u IstambuluMEDICAL doo
medicinska oprema i potrošni materijal. Zastupnik GENERAL ELECTRIC za BiH

 
 

 Adresar distributera opreme i potrošnog materijala

 
   
PRETRAŽIVANJE
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2006, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.