| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
KANTON
Apoteka
Telefon Adresa Radno vrijeme
Sarajevski APOTEKA "BAŠČARŠIJA" 537-318 Obala Kulina Bana 25 0-24
APOTEKA "BOSNA" 533-188 Zelenih beretki 81 8-20
APOTEKA "BREKA" 663-832 Himze Polovine bb 8-15
APOTEKA "BUĆAPOTOK" 618-151 Adema Buće 50 8-15
APOTEKA "CENTAR" 663-831 Maršala Tita 40 8-20
APOTEKA "ČENGIĆ VILA" 231-230 Bulevar Meše Selimovića 21 8-20
APOTEKA "DOBRINJA" 460-992 Salke Lagumdžije 15 8-20
APOTEKA "HRASNICA" 413-664 Put Famosa 1 8-20
APOTEKA "HADŽIĆI" 420-103 S.P.Selje 74 8-15
APOTEKA "ILIDŽA" 621-040 Emira Demirovića - Čarlija 8-20
APOTEKA "ILIJAŠ" 400-004 Hašim Spahić bb 8-20
APOTEKA "KOVAČIĆI" 207-495 Zagrebačka 27 8-20
APOTEKA "KOŠEVO" 663-827 Botnička 9 8-20
APOTEKA  "KOŠEVSKO BRDO" 663-829 Braće Begić 4 8-20
APOTEKA  "LOGAVINA" 532-899 Logavina do 25 8-15
APOTEKA  "MARIJIN DVOR" 663-833 Maršala Tita 1 8-20
APOTEKA "MEJTAŠ" 663-828 Ćekaluša 32 8-20
APOTEKA  "NOVI GRAD" 543-455 Trg Međ. prijateljstva 7 8-20
APOTEKA "NOVO SARAJEVO" 663-081 Zmaja od Bosne 51 0-24
APOTEKA "POFALIĆI" 653-156 Humska 45 8-15
APOTEKA  "SKENDERIJA" 663-889 R.D.Čauševića 4 8-20
APOTEKA "STARI GRAD" 532-210 Trg fra Grge Martića 8-20
APOTEKA "ŠVRAKINO" 230-634 Safeta Hadžića hb 8-20
APOTEKA "VRATNIK" 537-749 Mustafe Dovadžije 17 8-15
APOTEKA "VOGOŠĆA" 432-640 Igmanska 56 8-20
APOTEKA "OTOKA" 641-081 Gradačaćka 14a 8-20
Zeničko dobojski APOTEKA "BREZA" 763-006 Šehidska 20 8-20
APOTEKA "OLOVO" 826-134 29. Novembar 8-16
APOTEKA "VAREŠ" 845-139 Branilaca Bosne bb 8-20
APOTEKA "VISOKO" 735-437 Šehida Resula 2 8-20
OGRANAK "SEBILJ" 734-132 Luke 16 8-20
DEPO "MOŠTRE"   Visoko 8-15
DEPO "GRAČANICA" 735-081 Visoko-Gračanica 8-15
       
Srednje bosanski  
Tuzlansko podrinjski  
Unsko sanski  
Zapadno-hercegovački  
Goraždanski  
Hercegovačko neretvanski  
Livanjski  
Posavski  
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.