| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
KANTON
Bolnica
Goraždanski Kantonalna bolnica Goražde
Hercegovačko neretvanski Regionalni medicinski centar "Dr.Safet Mujić", Mostar
Opšta bolnica, Konjic
Posavski Opća bolnica, Orašje
Sarajevski Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Državna bolnica Sarajevo
Psihijatrijska bolnica "Jagomir"
Srednje bosanski Kantonalna bolnica, Travnik
Hrvatska bolnica, Nova Bila
Tuzlansko podrinjski Univerzitetski klinički centar, Tuzla
Medicinski centar, Brčko
Medicinski centar, Gradačac
Unsko sanski Kantonalna bolnica "Dr.Irfan Ljubijankić", Bihać
Zapadno-hercegovački Županijska bolnica, Livno
Zeničko dobojski Kantonalna bolnica, Zenica
Opšta bolnica, Tesanj
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.