| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
KANTON
Ministarstvo
Ministar
Goraždanski Kantonalno ministarstvo zdravstva, Goražde
tel: (073)22 10 87; faks: (073)22 12 24
dr Jahic Fadil
Hercegovačko neretvanski Kantonalno ministarstvo zdravstva, Mostar
tel: (088)55 14 79; faks: (088)55 14 77
dr Zdenko Ostojić
Posavski Županijsko ministarstvo zdravstva, Orašje
tel: (076)71 32 77 faks: (076)71 33 45
dr Anto Dominković
Sarajevski

Kantonalno ministarstvo zdravstva, Sarajevo
http://www.zdravstvo.net
e-mail: minzdra@ks.gov.ba
ministar@zdravsvo.net

Prim dr Zlatko Čardaklija
Srednje bosanski Kantonalno ministarstvo zdravstva, Travnik
tel: (072)51 15 36; telefaks: (072)51 15 36
dr Azra Idrizbegović
Livanjski Kantonalno ministarstvo zdravstva, Hlivno
tel: (080)20 09 00; faks: (080)20 09 10
prof. Zrno Branko
Tuzlansko podrinjski Minisrarstvo zdravstva, Tuzla
tel: (075)28 24 46, faks: (075)28 24 48
dr. Enes Tokić
Unsko sanski Kantonalno ministarstvo zdravstva, Bihać
tel: (077) 33 10 77; faks: (077) 33 25 10
prim.dr.Mustafa Ramić
Zapadno-hercegovački Županijsko ministarstvo zdravstva, Grude
tel: (088)66 16 75; faks: (088)66 16 76
dr Darko Kondža
Zeničko dobojski Kantonalno ministarstvo zdravstva, Zenica
tel: (072)41 42 06; faks: (072)41 62 47
Prof.dr Ekrem Ajanović
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.