| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Medicinska oprema
NAZIV FIRME
ADRESA
DJELATNOST
S A N A M   S T Y R K A PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, INŽENJERING, KONSALTING   Sarajevo
Skenderija 23,
tel/fax +387 33 204-696 i 470-705

e mail : sanam@bih.net.ba
Zastupnik za BiH
Najbolja oprema za najbolje stručnjake
Najbolja svjetska medicinska oprema za najbolje stručnjake
M E D I C A L  doo
A. Buca 28/1; 88000 Mostar, BiH
Tel: +387 36 557 180, 557 181, 557 182
Mobile +387 61 144 451, Fax: +387 36 580 588
E-Mail info@medical.ba


General Electric Medical Systems
Oprema za fizikalnu th, kozmetologiju i fitnes ARK doo
Kolodvorska 11 A/1, TPC Šentada Sarajevo
Fax: +387 33  61 59 03
GSM 61 13 85 75
E-mail :
ark_doo@hotmail.com
GENERALNI ZASTUPNIK
Iskra Medical - Ljubljana

OVLAŠTENI ZASTUPNIK
GIMA - Italija
SIEMENS d.o.o

Hamdije Čemerlića 2/I, Sarajevo
tel. 276-600, fax 276-610

Bawariamed
Bawariamed d.o.o
Medicinska oprema i aparati
Petra II Karađorevića 7a., 78000 Banja Luka, BiH
tel ++ 387 (0)51 311 926 i< ++ 387 (0)51 311 927
www.bawariamed.net.
e-mail: bawariamed@blic.net

Medinska oprema, instrumenti i pribor.
PROMA d.o.o. SARAJEVO

Trg solidarnosti b.b
Sarajevo, BiH
tel ++ 387 33 542 795
tel/fax ++ 387 33 468 557
e-mail : proma@bih.net.ba

- SWEDEN
- SWEDEN
- SWEDEN
- SWEDEN
mediline d.o.o
Muhameda ef. Pandže 371 Sarajevo, BiH
tel/fax +387 33 522 697
tel/fax +387 33 443048

GSM 061 136 268
Zastupnik inostranih firmi
SONO MEDICAL
Azize Šaćirbegović bb,
71000 SARAJEVO, BiH
tel/fax: ++387 33 711 551
mobitel: 061 10 04 02
Ovlašteni zastupnik za BiH
medison,
BERCHTOLD i
KARL STORZ
New Technology
Zmaja od Bosne 99
71000 Sarajevo, BiH
tel./fax: +387 33 270 540
i  +387 33 617 370
MEDICHEM d.o.o.
Hrasnička cesta 26
SARAJEVO, BiH
tel/fax: ++ 387 33 644 718
GSM 061 143 279

SANITEKS D.D.
Velika Kladuša, BiH
tel/fax ++ 387 77 775 433
fax : ++ 387 77 775 430
Proizvodi:
Sanitetski materijal
Kozmetika
Preparati za higijenu
Semikem d.o.o
Bihaćka br. 21-23
Sarajevo, BiH
tel:++387 33 713 300 i 713 900.
fax:++387 33 651 963
e-mail semin@bih.net.ba
Proizvodi za kliničku hemiju, dijagnostiku, citologiju, dezinfkciju, kemikalije, laboratorijska oprema i pribor
OVNAK d.o.o.
Vitez PC 96, 72250 Vitez, BiH
tel +387 30 71 41 22
fax
+387 30 71 13 77
e-mail: ovnak@tel.net.ba
Medent export-import
Dr Mehmeda Spahe 1, 72000 Zenica
tel +387 32 405 479
fax +387 32 405 621
e-mail : medent@bih,net.ba
Zastupništvo stomatološke opreme, aparata, pribora i potrošnog materijala
EXICO HEALTHCARE
Mjedenica 5, 71000 Sarajevo, BiH
tel
+387 33 21 26 36
fax
+387 33 65 08 45
e-mail : exico60@hotmail.com
Prodaja medicinske opreme, aparata i potrošnog materijala. Zastupanje stranih firmi

BOSNAMED d.o.o
Bolnička 10, Sarajevo, BiH
tel/fax ++ 387 33 212 518
tel/fax ++ 387 33 263 811
email:bosnamed@bosnamed.com

Prodaja i servis medicinske opreme.
Zastupanje stranih firmi
VITA Media d.o.o.
Kevrin potok3, Mejtaš
SARAJEVO, BiH
tel/fax ++ 387 33 445 774
GSM 061 109 928
e mail: vitamedi@internet.ba
Plakatiranje i medijska promocija u medicinskim ustanovama
Akupunkturne igle,
moxa, elektrostimulatori i ostali proizvodi
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.