| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Bosnalijek, Sarajevo tel: (071) 66 49 70; faks: (071) 66 49 71
e-mail blijek@bih.net.ba
Centralni Galenski laboratorij "Galas" Sarajevo tel: (071)20 36 60; faks: (071)20 36 60
Galenski laboratorij, Tuzla
tel: (075)23 96 30; faks: (075)23 96 30
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.