| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


 
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt
 
F r e s e n i u s
K a b i
Normalan metabolizam
Katabolizam
Pedijatrija 1-12 god.
Diabetes mellitus
Hepatična insuficijencija
Renalna insuficijencija
Kritična oboljenja
Onkologija
Malapsorpcija
Povećane energetske potrebe
Disfagija
 
 
Klinička ishrana:
 
"NUTRITIVE"
Izračunajte dnevne potrebe
 
Preparati za enteralnu ishranu
 
Izvještaj Savjeta Evrope za 2001
 
Enteralna ishrana i energetske potrebe
 
Preporučene dnevne doze
 
Hiperlipemija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svako ima pravo na standarde života...zdravlja i blagostanja.. uključujući i ishranu...
Član 25. Deklaracije o ljudskim pravima iz 1948: Savjet Evrope *

Klinička prehrana

Izvještaj Savjeta Evrope za 2001
Pet je razloga uobičajenih u Evropi, za koje se može reći da predstavljaju glavne barijere odgovarajućem nutritivnom tretmanu u bolnicama:

 • Nedostatak jasno definisanih odgovornosti u planiranjuu i vođenju brige o ishrani.
 • Nedostatak dostatne edukacije u vezi sa nutricijom među svim kategorijama bolničkog osoblja.
 • Nemogućnost utijecanja od strane pacijenata i nedostatak znanja samih pacijenata.
 • Nedostatak kooperacije između osoblja različitog nivoa.
 • Nedostatak umješanosti rukovodstva bolnice i klinika.

Beck et al. Clin . Ntr 2002; 21:354-354

Rezolucija Ministatrskog vijeća Savjeta Evrope 12. novembar 2003.
Poglavlje "Ispitivanja namirnica u bolnicama" sadrži:
 • Pristup raznovrsnoj sigurnoj i zdravoj hrani je temeljno ljudsko pravo
 • Blagotvorno je djelovanje odgovarajuće ishrane i nutritivne njege u bolnicama, na oporavak pacijenata i na njihov kvalitet života.
 • Neprihvatljivo je veliki broj podhranjeih tj. slabo ishranjenih pacijenata u bolnicama u Evropi.
 • Podhranjenost pacijenata dovodi do produženog boravka u bolnicama, produženog oporavka i rehabilitacije, umanjuje kvalitet života i dovodi do nepotrebnih troškova za liječenje.

https://wcm.coe.int/rsi/CM/index.jsp

Izvršni nivoi vlasti u komunama i bolnicana trebaju se brinuti o:
 1. Izradi standarda praktične procjene i monitoringa nutritivnog rizika.
 2. Definisanju pojma podhranjenosti vezane za oboljenja, koji treba da bude univerzalno prihvaćen i upotrebljen kao klinička dijagnoza i nadalje tako tretiran.
 3. Izradi standarda prakse inicijacije, monitoringa i završetka svih oblika vještačke prehrane.
 4. Moraju biti poznati državni organi odgovorni za nutritivnu brigu i tretman, kao i za prehrambene sisteme i hranu u cjelini.
 5. Skrining, monitoring i procjena nutritivnih rizika, treba biti uključen u uspostavljene bolničke standarde.
 6. Neophodna je implementacija kontinuiranog postdiplomskog obrazovanja uposlenika, svih obrazovnih nivoa i stručnih profila, u zdravstvenim ustanovama.

Editorial Clin Nutr 2004; 23: 135-137

Učinak rezolucije ovisi u krajnjoj liniji o javnoj svijesti i savjesti:
 • Pacijenata
 • Doktora
 • Sestara
 • Nutricionista
 • Pravnika

Ovim smo svi prozvani! Na ovaj način mi dajemo svoj doprinos. Sponzorirani od strane "Bosnafarm" d.o.o. iz Tuzle, nastojaćemo odkloniti neke od barijera za odgovarajući nutritivni tretman u bolnicama. Pokušaćemo dati informaciju samim pacijentima i bolničkom osoblju. Stranica je otvorena svim praktičarima da izlože i svoja iskustva.
---------------------------------------------


Reklamne poruke

PRETRAŽIVANJE

 

Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt