| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


 
AIDS
Diabetes
Dizinterija
Oboljenje jetre
Enterokolitis
Meningitis
Salmonela
Ulcerokolitis
Uroinfekt
 
F r e s e n i u s
K a b i
Normalan metabolizam
Katabolizam
Pedijatrija 1-12 god.
Diabetes mellitus
Hepatična insuficijencija
Renalna insuficijencija
Kritična oboljenja
Onkologija
Malapsorpcija
Povećane energetske potrebe
Disfagija
 
 
Klinička ishrana:
 
"NUTRITIVE"
Izračunajte dnevne potrebe
 
Preparati za enteralnu ishranu
 
Izvještaj Savjeta Evrope za 2001
 
Enteralna ishrana i energetske potrebe
 
Preporučene dnevne doze
 
Hiperlipemija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Nutritive" i "Vitamine" aplikacije

"Nutritive" i Vitamine" aplikacije služe za kalkulaciju jelovnika, bilo da je riječ o kliničkoj nutritivnoj terapiji ili svakodnevnoj ishrani.

Pravila i vodiči za zdravu ishranu

Na osnovu brojnih i obuhvatnih istraživanja došlo se do rezultata na osnovu kojih su napravljeni vodiči i uputstva za zdravu i kvalitetnu ishranu. Vodiči se donekle međusobno razlikuju, a osnovna poruka im je: jesti umjereno, raznovrsno i uravnoteženo.

Energetske potrebe i dnevne doze

Energetske potrebe izražene u kcal. Osnovno pravilo je: unijeti hranom onoliko energije koliko je potrošeno. U aplikaciji su korištene formule date od Američke Nacionalne Akademije nauka, gdje su uzeti u obzir težina, dob i pol.

Preporučene dnevne doze RDD (pReporučene Dnevne Doze izvedene iz Recommended Dietary Allowance za amerikance, kanađane te FAO/WHO (Food and Agriculture Organization-UN organizacija za hranu i poljoprivredu. World Health Organization - Svjetska zdravstvena organizacija). Dok su prve dvije približno jednake, FAO/WHO RDA se razlikuju obzirom da su rađene za svjetsku populaciju koja je, u odnosu na sjevernoameričku, nešto niža rastom, ali je mnogo fizički aktivnija. Odabrane su preporuke koje bi odgovarale našoj populaciji. Pri korištenju aplikacije imati ovo na umu.

  • RDA predstvalja preporučeni dnevni unos energije i pojedinih nutritiva za zdrave odrasle osobe. Bolesnici i osobe u posebnim stanjima i razvoju (trudnice, djeca, starci) imaju posebne dnevne potrebe. Bolesnici trebaju najmanje dva puta više vitamina topivih u mastima no što je navedeno u RDD. Slično je i sa pojedinim drugim vitaminima i mineralima.
  • RDA je prosječni unos za određenu populacionu grupu. Unosom RDA, 97-98% jedinki iz populacione grupe, će unijeti dovoljno pojedinih nutritiva da spriječi deficit i opasnost po zdravlje. RDA nije niti minimalni niti optimalna količina koju treba unijeti.
  • RDA treba dostići koristeći raznovrsnu hranu.
  • RDA je prosječni dnevni unos. Neopravdano je nastojati postići ga svaki dan. Potrebno ga je posmatrati i evaluirati u određenom vremenskom razdoblju.

Bold fontom su navedene RDD koje su korištene u "Nutritive" i Vitamine" aplikacijama, a italic fontom je navedena druga preporuka, koja se može imati u vidu.

RDD
Nutritiv
količina / dan
Komentar
Voda 40 ml/kg tj.tež. Za fiziološke dnevne potrebe neophodno je oko 30ml/kg tjelesne težine na dan. U jedinicma intenzivne njege, zatim kod postoperativnih stanja, nophodna je veća količina vode, obzirom na akumulaciju metaboličkih produkata koji zahtijevaju eliminaciju. Stoga su prilagođene dnevne bazalne potrebe 40 ml/kg tj.tež./dan. Ukoliko je povišena tjelesna temperatura, postoji pojačano i/ili učestalo mokrenje, proljev, povračanje, povećani su i zahtjevi za unosom vode.
(Druga preporuka: 1-1,5 ml vode/kcal utrošene energije).
Proteini 0,9 g / kg tj.tež.  
aminokiseline (djeca 1-3 g) mg na 1 g proteina Preporuke se odnose na potrebe za aminokiselinama predškolske djece od 1-3 godine. (prema "Dnevni unos energije, ugljenih hidrata, vlakana, masti, minerala, proteina i aminokiselina Američke Nacionalne Akademije, 2002).
histidin 18 mg na 1 g proteina
izoleucin 25 mg na 1 g proteina
leucin 51 mg na 1 g proteina
lizin 55 mg na 1 g proteina
metionin i cistein 25 mg na 1 g proteina
fenilalanin i tirozin 47 mg na 1 g proteina
treonin 27 mg na 1 g proteina
triptovan 7 mg na 1 g proteina
valin 32 mg na 1 g proteina
   
Masti 1,5 g / kg tj.tež. Maksimalno 30% dnevnih energetskih potreba zadovoljiti iz masti
zasićene masti i m.k. do 19 g Druga preporuka: Aktuelne preporuke za unos mati su do 25 g/dan. Masti treba da sadrže što manje zasićenih masnih kiselina. Studije us pokazale da zasićenemasne kiseline kao i trans-forme masnih kiselina čine masti stabilnijim, ali po zdravlje opasnijim jer povećavaju nivo LDL (pogodne su nezasićene masne kiseline kao i cis-forma masnih kiselina).
Zbog toga treba izbjegavati namirnice sa zasićenim m.k.
mononezasićene (MUFA) nema RDD Date apsolutne vrijednosti
polinezasićene m.k (PUFA) 15 g  
    
holesterol do 250 mg Druga preporuka: Prema najnovijim preporukama treba izbjegavati namirnice koje sadrže holesterol.
   
Ugljikohjidrati 4 g / kg tj.tež. Druga preporuka: 130 g/dan.
monosaharidi nema RDD,

Date apsolutne vrijednosti
disaharidi
polisaharidi
 
Vlakna 30 g  
 
Vitamini
A vitamin 500 mg  
B karoten 500 mg  
vit. E 15 mg  
vit. B1 1,2 mg  
vit. B2
1,4 mg  
vit. Niacin
(nikotinamid, B3)
16 mg  
vit. B6 1,7 mg  
vit. B12 2 mg  
Folna kiselina 180 mg  
Pantotenska kiselina 5  
vit. D3 6,5 mg  
Holin 475  
Biotin 30 mg  
vit. K 65 mg  
vit. C 60 mg Druga preporuka: 100 mg/d, a za neka stanja i do 1500mg/d
Minerali
Fe - željezo 16 mg  
Zn - cink 13 mg  
I - jod 150 mg  
F- fluor 3 mg  
Cr - hrom 120 mg  
Cu - bakar 2,2 mg  
Se - selen 55 mg  
Mo - molibden 50 mg  
Mn - mangan 3 mg  
Na - natrijum 1500 mg  
K - kalijum 2000 mg  
Cl - hlor 1500 mg  
Ca - kalcijum 900 mg  
P - fosfor 900 mg  
Mg - magnezijum 350 mg  

Reklamne poruke

PRETRAŽIVANJE

 

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2006, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.