| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
NACIONALNI PROGRAM ZA TUBERKULOZU BOSNE I HERCEGOVINE

Bosna i Hercegovina

Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine - Doc. dr. sci. med. Božo Ljubić Ministarstvo zdravlja Republike Srpske - Prim.dr. Željko Rodić

Državni koordinator i stručni rukovodilac za TBC i plućne bolesti Bosne i Hercegovine
Prof.Dr Zehra Dizdarević

SADRŽAJ:

Bosna i Hercegovina - Procjena stanja za 1997. god.......................5
Karta nadzora tuberkuloze u Evropi................................................. ...6
Spisak općina po kantonima - županijama........................................ 7
Kantonalni - županijski koordinatori za sprovođenje
Nacionalnog programa za tuberkulozu............................................. 10

1. Uvod..................................................................................................12
2. NTP za 1998/1999. godinu.......................................................... ..12
2.1. Primama zdravstvena zaštita......................................................13
2.1.1. Ambulanta opće prakse i obiteljski liječnik............................ 13
2.1.2. Dispanzeri za plućne bolesti i tuberkulozu............................. 13
3. Laboratorijska dijagnostika........................................................... .20
4. Prijavljivanje tuberkuloznih slučajeva......................................... ....20
5. BCG - Vakcinacija.......................................................................... 22
6. Terapijski režimi............................................................................. .22
7. Organizacija NTP-a ........................................................................29
8. Preporuke.........................................................................................34
Literatura.............................................................................................. 35
Prilozi................................................................................................ ....36

  dalje>
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.