Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 

KNJIGE
 
 
 
 
 
 
 


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |

Sadrzaj knigePRIKAZ KNJIGE

Liječenje psihičkih poremećeja uslovljenih stresom.

Autor je Prof Dr Abdulah Kučukalić, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, neuropsihijatar, šef kliničkog odjeljenja Psihijatrijske klinike u Sarajevu, a saradnik je Dr Alma Bravo magistar medicinskih nauka, neuropsihijatar u Centru za mentalno zdravlje u Sarajevu
Knjiga obrađuje problematiku stresa i pihičkih poremećaja u vezi s njim, te načine liječenja ovih poremećaja
Namijenjena je osim neuropsihijatrima, ljekarima opšte prakse i studentima Medicinskog fakulteta, tekođer i svima onima koji se iz bilo kog razloga interesuju za probleme stresa i liječenje njegovih posljedica

PREDGOVOR AUTORA:

Zadnjih godina u svijetu je porastao interes za proučavanje stresa i traume, što je posljedica potresnih događaja koji su se desili tokom ovog stoljeća. Naročito se detaljno izučavaju katastrofična zbivanja koja štetno djeluju po zdravlje pojedinaca i cijelih zajednica.

Agresija na BiH je jedna od suludih i besprimjermh katastrofa koju su Ijudi izazvali. Ona je u BiH ostavila preko 200.000 poginulih i 100.000 teško ranjenih, među kojima su hiljade amputiraca i paraplegičara. Naročito su stradala djeca, žene, stariji, iznemogli Ijudi ali i duševni bolesnici. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, samo na teritoriji Federacije BiH ima milion Ijudi koji pate od nekog psihičkog poremećaja rzrokovanog ratnim stresom. Njihovo zbrinjavanje i liječenje predstavlja već šest godina glavni problem zajednice i psihijatrijske službe u BiH.

Ovo je bio osnovni motiv autorima da napišu knjigu "Lijecenje psihickih poremecaja uslovljenih stresom", koja će popuniti prazninu u domaćoj medicinskoj literaturi i pomoći prevashodno profesionalcima na području medicinskog zdravlja da adekvatno i efikasno tretiraju veliki broj Ijudi sa teškim psihičkim poremećajima.
Knjiga je namijenjena specijalistima neuropsihijatrima, specijalizantima, i Ijekarima opce prakse i studentima medicine.

Takoder, tekstom se mogu koristiti i stručnjaci iz drugih oblasti koji su educirani da rade u tirmovima zajedno sa stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja, kao što su psiholozi, pedagozi, i socijalni radnici, ali i druge osobe koje se interesuju za probleme stresa i liječenje njegovih posljedica.

Opredijelili smo se da pregledom najnovije literature i iznošenjem vlastitog iskustva damo doprinos za efikasno i strucno lijecenje traumatiziranih pacijenata.
Veliku zahvalnost što je knjiga ugledala svjetlost dana dugujemo recenzentima, akademiku prof. dr. Seidu Hukoviću i prof. dr. Ismetu Ceriću. Također zahvaljujemo prof. dr. sc. Ljiljani Moro sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na korisnim savjetima.

SADRŽAJ KNJIGE:  

 


 

Search our ads by product:
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute !
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com ©
1999-2007, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt