| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Ministarstvo za zdravlje Republike Bosne i Hercegovine

PRINCIPI RATNE PULMOLOŠKE DOKTRINE

Autori :

Prof. dr sc. Zehra DIZDAREVIĆ
Prof. dr sc. Ekrem AJANOVIĆ
Doc dr sc. Hasan Žutić
i saradnici : Pulmolozi Ijekarskoga kolegija klinike za plućne bolesli " Podhrastovi " '
Pulmolozi dispanzera na slobodnoj teritoriji Republike B i H

Sarajevo, decembar 1993. godine

Usvajanjem na stručno-metodološkom centru za piućne boiesti i tuberkulozu BiH pod brojem 199/93 od 16.12.1993. godine u Sarajevu ova publikacija se daje na upotrebu kao uputstvo u zbrinjavanju oboljelih od plućnih oboljenja u ratu na području Republike Bosne i Hercegovine.

  SADRŽAJ
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.