| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

PRIKAZ KNJIGE

Prvi udžbenik pulmologije u našoj zemlji.
Autori su Dr Ekrem Ajanović i Dr Zehra Dizdarević, uvaženi profesori medicinskog fakulteta u Tuzli odnosno Sarajevu, sa saradnicima.
Knjiga koncizno obrađuje sve značajnije teme iz pulmologije i namijenjena je studentima Medicinskog fakulteta i ljekarima

Sadrzaj knige

PREDGOVOR AUTORA:
U okviru predmet pneumoftiziologija izučavaju se obojenja respiratornog sistema koja nastaju u donjim dišim putevima, plućnom parenhimu, pleuri i mediastinumu. Posebno poglavje i posebnu pažnju posvetit ćemo tuberkulozi i to, prije svega, tuberkulozi pluća.

Naziv predmeta, bolje rečeno nauke koja proučava oboljenja pluća i tuberkulozu je kovanica nastala od dvije grčke riječi:
- Pneumologia - nauka o oboljenju pluća i
- Phthisiologia - nauka o sušici, odnosno tuberkulozi.
Ž
elja nam je da na prikladan, za praktičnu primjenu najpogodniji način izložimo materiju ovog pedmeta uz nno vođenje računa da se nađe prava mjera između dozvoljene granice pojednostavljivanja i pružanja dovoljno suvremenih informacija za razumijevanje izložene tematike.

Vodeći računa da o oboljenjima pluća, kako u našoj zemlji tako i u inozemstvu, postoje brojni udžbenici, kao i specijalna poglavja u udžbenicima interne medicine, u kojima se mogu naći sve trajne tekovine medicinske nauke i prakse iz ove oblasti, određena poglavlja ćemo izložiti, u skraćenim razmjerama. Na drugom mjestu, poglavlja, koja su po našem mišljenju značajna za studente medicine, buduće Ijekare za praktičare opšinije ćemo obraditi tako da najednom mjestu studenti dobiju cjelokupnu suvremenu spoznaju iz te oblasti, kako bi lakše apsolvirali programom obrađenu materiju.

 

 
SADRŽAJ KNJIGE:  
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.