| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

PRIKAZ KNJIGE

Nepoznato srce: popularna kardiologija

Kratki izvodi iz recenzija:

Pišući knjigu "Nepoznato srce", autor je ostvario veoma značajan rad dajući veoma razumno i jednostavno opis o bolestima srca i krvnih sudova.
... ova knjiga je plod vlastitog iskustva i saznanja...
Sa oko 70 dobrih ilustracija, autor je uspio i u tom domenu pružiti čitaocu pravo uživanje u praćenju ove materije.
Simptome opisuje veoma jednostavno da svaki čitalac može da shvati i da gotovo sam donese zaključke o bolesti.
Autor u tekstu postavlja jednostavna pitanja na koje i daje jednostavne i jasne odgovore.
Materija je dohro ukomponovana... što čini knjigu zaista pristupačnom i veoma intere-santnom, ne samo za široki krug čitalaca nego i za medicinare svih profila, popunjujući praz-ninu u našoj literaturi ovog karaktera.
Prof. dr N. Numić
Sadrzaj knige

Među vodećim uzrocima oboljevanja i smrtnosti naše populacije visoko mjesto zauzimaju bolesti kardiovaskulamog sistema. Upravo zbog toga, pojava knjige ovakvog sadržaja predsta-vlja toliko potrebni odgovor na veliki broj pitanja i zdravih i bolesnih.
Zdrav čovjek ispoljava nešto manji interes za sva ova saznanja ali onoga časa kada bolest pogodi nekog u blizini ili njega samog, naglo se javlja mz pitanja i dilema čiji odgovori i rješenja predstavljaju tada životni interes bolesnika.
Upravo ovu dilemu "koliko znati i koliko ne znati", Dr. Arslanagić suptilno i optimalno razrješava manirom iskusnog kliničara kardiologa.
Mjera korisnog saznanja o bolesti različita je za svakog pacijenta i tu autor ponovo poka-zuje izvanredno iskustvo i osjećaj za racionalno.
Posebna vrijednost ove jedinstvene knjige se ogleda u tome što naglašava, objašnjava i podučava da čovjek u sebi ima dovoljno snage da već postojeću bolest savlada, nauči da sa svojom bolešću kvalitetno živi, a da zdravi mogu značajno uticati na sprečavanje bolesti.
Posebno želim naglasiti da u stručno-medicinskoj literaturi kod nas, postoji ustaljeni oblik publikacija zdravstvenog prosvjećivanja namijenjenih širokoj populaciji, što ima svoje opravdanje. Medutim, knjiga ovakvog sadržaja, oblika i dometa, koja uspijeva da zadovolji potrebe i bolesnika i zdravog i zdravstvenog radnika, pojavljuje se po prvi put kod nas. Porcd korisnih učinaka u već pomenutom smislu, vjerujem da će ova knjiga biti poticaj i primjer da se i iz drugih oblasti medicine jave djela ovako koncipirana i po mom uvjerenju izuzetno korisna.
Prof.dr B. Perić

Adresa autora SADRŽAJ KNJIGE:
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.