| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
SADRŽAJ strana
UVOD
13
ŠTAJE SRCE? ....................................
ŠTA SU KRVNI SUDOVI? .............................
KAKO SRCE RADI? ................................
MALI KRVOTOK..................................
VELIKI KRVOTOK .................................
15
16
19
20
21
DIJELOVI SRCA .............................. 23
SRČANI MIŠIĆ ...................................
Radna muskulatura srca ..............................
Bolesti srčanog mišića ...............................
23
23
25
Miokarditis ...................................
Kardiomiopatije ................................
25
25
Transplantacija srca - da ili ne ..........................
Sprovodini sistem srca ...............................
27
28
Srčaniblok. ..................................
Pace-maker ..................................
Pace-maker kod usporenog rada srca ....................
Pace-maker kod brzog rada srca .......................
Kako izgleda pace-maker? ..........................
Život sa pace-makerom ............................

29
29
30
30
30
31

Perikard (srčana kesa) ...............................
Endokard (unutrašnja površina srca) .......................
32
32
SRČANI ZALISCI - VALVULE ...........................
Oboljenje zalistaka .................................
Reumatska bolest (ukratko) ............................
Vicijumi (stečene srčane greške) - kratak prikaz .................
Hirurško liječenje oboljelih zalistaka (valvula) ..................
Vještački zalisci (valvule) .............................
Prednosti i mane vještačkih zalistaka .......................
Mehanički zalisci ..................................
Biološki zalisci ...................................
Moguće komplikacije vještačke valviile ......................
Trudnoća i vještačka valvula ............................
Protrombinsko vrijeme (Quick) ..........................
Ukratko o lijekovima protiv zgrušavanja kcvi ...................
Urođene srčane greške (kongenitalne anomalije) ................

KRVNI SUDOVI SRCA (KORONARNE ARTERIJE) ................

AORTA ....................................... ................
Aneurizma aorte ..................................
Disekcija aorte (disekantna aneurizma aorte) ...................

KRVNI PRITISAK ............................. ............
O čemu ovisi krvni pritisak? ............................
Ko kontroliše naš pritisak? ............................
Šta je to arterijski puls? ..............................
Mjerenje krvnog pritiska ..............................
Gornji (sistolni) pritisak ..............................
Donji (dijastolni) pritisak .............................
Mehanizam regulacije krvnog pritiska ......................

ŠTA JE VISOKI KRVNI PRITISAK (HIPERTENZIJA)? ...............
Primarna (esencijalna) hipertenzija ........................
Sekundarna hipertenzija .............................
Kako srce i arterije podnose hipertenziju ? ....................
Klasifikacija hipertenzije .............................
Hipertonično srce .................................
Komplikacije hipertenzije ............................
Kako nastaje suženje krvnog suda ? ........................
Komplikacije hipertenzije na nekim organima . .................
Liječenje hipertenzije ...............................
Ishrana i životne navike ..............................
Lijekovi ......................................
Kratki prikaz lijekova protiv hipertenzije ....................

VENSKI PRITISAK .................................

ATEROSKLEROZA ................................
Ateroskleroza izbliza ...............................
Srce i ateroskleroza ................................

FAKTORI RIZIKA ................................
Pušenje ......................................
Srce i pušenje ...................................
ŠEĆERNA BOLEST (DIABETES MELLITUS) ....................
Tipovi šećeme bolesti ..............................
Srce i šećema bolest ...............................
MASNOĆE U KRVI (LIPIDI) ............................
Holesterol .....................................
Pravilna ishrana ..................................
GOJAZNOST ...................................
STRES .......................................
POL I GODINE STAROSTI ............................
KONTRACEPCIJA (TABLETE PROTIV ZAČEĆA) .................
ALKOHOL.....................................
PORODIČNA SKLONOST . ............................
GIHT ........................................
KAFA .......................................

KORONARNA BOLEST (TOTALNO ISHEMIČNO OPTEREĆENJE) .....
Zašto nastaje suženje koronamih arterija ? ....................

ANGINA PEKTORIS ................................
Gdje srce boli? ...................................
Kako srce boli? ..................................
Zašto srce boli? ..................................
Kada srce boli? ..................................
Šta još boli u prsima ................................
Oblici angine pektoris ..............................

33
36
37
37
40
41
41
42
43
43
44
45
46
46

47

49
49
50

53
54
55
55
55
55
56
57

57
57
57
58
59
59
60
60
61
63
63
64
65

66

67
69
70

71
72
73
74
75
76
78
78
78
79
80
81
81
81
81
82
82

83
84

84
85
85
86
86
86
86

Prinzmetalova varijant angina pektoris ...................
Stabilna angina pektoris ...........................
Nestabilna angina pektoris ..........................
87
87
87
Dijagnoza angine pektoris ............................. 87
Istorija bolesli (anamneza) ..........................
Fizikalni prcglcd (status) i laboralorijski testovi ...............
EKG (elektrokardiogram) ...........................
Ergometrija (stres test) ............................
Holter-monitoring (kontinuirani 24-satni EKG) ...............
Rendgen snimak srca .............................
Ehokardiografija srca .............................
Nukleama kardiologija (scintigrafija srca) ..................
Kateterizacija srca i koronarografija .............. .....
Kako se izvodi kateterizacija? ....................... .
Kada se izvodi koronarografija? ........................
Da li je kateterizacija bezbjedna? .......................
88
88
88
89
89
90
90
90
90
91
93
93
Liječenje angine pektoris .............................
Lijekovi protiv angine pektoris ..........................
94
95
Nitrati .....................................
Beta-blokatori .................................
Antagonisl.i kalcijuma .............................
Antiagregansi .................................
Antikoagulansi .................................
Balon-kaleter za proširenje koroname arterije ...............
Hirurški trctman koroname bolcsti (by-pass) ................
By-pass, šta je to? ..................................................
Kako se izvodi operacija by-pass? ......................
Kada se odlučujemo za by-pass? .......................
Kada se ne odlučujemo za by-pass? .....................
Šta očekujemo od operacije by-pass? ....................
Broj by-passa .................................
Prognoza by-passa ..............................
Rizik od operacije ...............................
Moguće postoperativne komplikacije ....................
Šta poslije operacije by-passa? ........................
Podsjećanje na protrombinsko vrijeme po Quicku .............
95
96
97
97
97
97
98
99
100
101
101
101
101
102
102
102
103
103

INFARKT SRČANOG MIŠIĆA (INFARCTUS MYOCARDII ) ..........

Šta je to infarkt srca? ................................

105

105

Zbivanja u srčanom mišiću ..........................
Pogled u infarkt ................................
Kako pomoći ovakvom srcu? .........................
Kako započinje infarkt? ............................
Bol .......................................
EKG (elektrokardiogram) ...........................
Transport bolesnika do bolnice ........................
Dolazak bolesnika u koronarnu jedinicu ...................
105
106
107
107
107
108
108
109
Laboratorijski testovi u akutnom inifarktu ..................... 109
Enzimi .....................................
Enzimi u akutnom infarktu ..........................
109
110

Godine i infarkt .......................................
Komplikacije u akutnom infarktu srca ......................

A) Rane komplikacije infarkta ...........................

110
111

111

Iznenadna srčana smrt ............................
Kako pružiti prvu pomoć? ..........................
Treperenje srca (fibrilacija komora) .....................
Aritmije srca (poremećaj srčanog rada) ...................
Srčani šok (kardiogeni šok) .........................
Popuštanje srca (srčana dekompenzacija) ..................
Pucanje srca (ruptura srca) ..........................
Tromboza i tromboembolija .........................
Plućna embolija ................................
Perikarditis ..................................
Povećana temperatura ............................

111
112
113
115
115
116
117
118
118
119
120

B) Kasne komplikacija infarkta .......................... 120
Aneurizma srca ................................
Postinfarktni sindrom (Dressler) .......................
120
121

Šta poslije infarkta? ................................

REHABILITACIJA ................................

Vrste rehabilitacije ................................
Rehabilitacija u fazi hospitalizacije ........................
Rani postinfarktni stres-test ...........................
Rehabilitacija po dolasku kući (faza rekonvalescence) .............
Rehabilitacija u narednim mjesecima i godinama (postrekonvalescentna faza)
Infarkt i automobil ................................
Infarkt i vrijeme ..................................
Infarkt i seksualni odnos ...........................
I na kraju... ....................................

122

123

123
124
124
125
126
126
126
126
127

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.