| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
IV SEMINAR ANESTEZIOLOGA I REANIMATOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE U SARADNJI SA ANESTEZIOLOZIMA FRANCUSKE
18-20.aprila 2001g
Seminar održan u prostorijama NIR KCU Sarajevo. Predavanje i diskusije u terminu od 9-13 sati, pauza od 11-11:30.
PREDAVAČI IZ FRANCUSKE:
Prof dr Laurent Beydon i dr Aram Terminassian
Teme:
1. PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA NEURO-REANIMACIJE 18.04.2001
2. TRETMAN KRANIJALNE TRAUME OD TERENA DO REANIMACIJE 18.04.2001

3. TRETMAN POLITRAUME SA TEŠKOM KRANIJALNOM LEZIJOM

19.04.2001.
4. TRETMAN MOŽDANE HEMORAGIJE 19.04.2001.
5. POSEBNE TEHNIKE DOPLER, PIC,. 20.04.2001
6. PRIKAZ : PRIMJER 20.04.2001
7. MOŽDANA SMRT 20.04.2001.

IZLAGANJE BOSANSKOHERCEGOVAČKIH ANESTEZIOLOGA
1. ANESTEZIOLOŠKE IMPLIKACIJE TRETMANA ADHEZIVNIH MENINGEOMA KRANIJUMA 19.04.2001g
Ajanović M.*, Dizdarević K.**, Čustović K.**
*Klinika za anesteziju i reanimaciju, KCU Sarajevo
**Klinika za neurohirurgiju, KCU Sarajevo
(30 min)
2. LIJEČENJE KONVULZIVNOGA STATUSA 19.04.2001g
Marković D., Prašo M.
Klinika za anesteziju i reanimaciju, MKC Tuzla
(10 min)
3. HIPOKSIJA KAO UZROK POGORŠANJA POSTRAUMATSKE KOME 19.04.2001g
Hadžimešić M., Prašo M.
Klinika za anesteziju i reanimaciju, MKC Tuzla
(10 min)
4. LIJEČENJE CEREBRALNOGA EDEMA 20.04.2001g
M. Branković, dr A. Dervlšević
Služba za anesteziju, KB Zenica
(10 min)
5. TRETMAN POVREDA MOŽDANOGA TKIVA U JIL 20.04.2001g
Kalajdžija M., Maglajlić A.
Služba za anesteziju, KB Zenica
(10 min)
Predsjednik Udruženja anesteziologa
i reanimatologa FBiH
Prof dr Amira Durić
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.