| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Poštovani,
Ugodna nam je dužnost da Vas pozovemo na

SIMPOZIJUM
ISKUSTVA U REPARATORNOJ HIRURGIJI

Simpozijum će se održati u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine,
Sarajevo, Bistrik broj 7.

u četvrtak 08. 06. 2000. u 10.00 sahata.

Predsjednik ANU BiH
Akademik Prof. dr. Božidar Matić

Program simpozijuma

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.