| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


SIMPOZIJUM
ISKUSTVA U REPARATORNOJ HIRURGIJI

PROGRAM

10.00 Konjhodžić F.: Uvodna riječ
10.05 Piranić H.: Koštana rekonstrukcija lica
10.15 Konjhodžić F.: Plastika defekata kosti kranijuma poslije zbrinjavanja kraniocerebralnih povreda
10.25 Konjhodžić F.: Plastike duralnih defekata u toku operativnoga zbrinjavanja povreda glave i mozga
10.35 Alikadić-Husović A.: Aplikacija i vrste očnih proteza u reparatornoj oftalmologiji
10.45 ŠišićF.: Pseudoaneurizme. Pioblemi i dileme u rekonstrukciji
10.55 Hujić H.: Rekonstrukcija mišićno-kutnih defekata na ekstremitetima
11.05 Pezo I.: Iskustva iz valvularne srčane hirargije
11.15 Gavrankapetanović I.: Rekonstrukcija koštanog defekta tibije nakon ranjavanja projektilima visokih kinetičkih energija
11.25 Gavrankapetanović I.: Ugradnja totalne endoproteze kuka sa odnosom keramika - keramika nakon ranjavanja projektilima visokih kinetičkih energija
11.35 Čičin-Šain A.: Antimikrobijalni tretman u vaskularnoj hirurgiji
11.45 Konjhodžić A.: Završna riječ
11.50 Koktel
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.