| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Kongresi, simpozijumi, seminari, škole, kursevi.
     
NAJAVLJUJEMO
ODRŽANO
INFORMATION

NAJAVA  
22. Evropski kongres medicinske informatike - Sarajevo 31.08.-03.09 2009
 
ODRŽANO
"Međunarodni simpozijum o regionalnoj anesteziji i kontroli bola" i
"Prvi hrvatski kongres regionalne anestezije i analgezije", Dubrovnik R Hr
16 -19.06.2005
3rd Sarajevo Breast Cancer Conference - Treća sarajevska konferencija o raku dojke Sarajevo, hotel Holiday inn 13.-16.04.2005
Internacionalni, multikonfesionalni i interdisciplinarni simpozij "VJERA I ZDRAVLJE, ULOGA DUHOVNOSTI U MODERNOJ MEDICINI I PSIHOLOGIJI" - Zagreb 02.04.2005.
Drugi kongres nefrologa BiH, Tuzla 06.- 09.04.2005
Treći kongres kardiologa i angiologa BiH, Tuzla 28.- 30.05.2004
7. hrvatski kongres endoskopske hirurgije sa međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik 06.- 08.05.2004.
Kongres oftalmologa BiH, Sarajevo 6.- 8.05.2004
Drugi kongres medicinske informatike BiH Sarajevo, 16 -18. april 2004 16 -18.04.2004
1. Kongres anesteziologa BiH sa međunarodnim učešćem, Sarajevo 15.-17.10.2003
2. Kongres radiologa BiH sa međunarodnim učešćem, Tuzla 09.-11.10.2003
1. Kongres medicinskih sestara-tehničara BiH sa međunarodnim učešćem, Zenica 09.-11.10.2003
1.Kongres psihijatara BiH sa međunarodnim učešćem, Sarajevo od 02.-04.10.2003.
1. Kongres Medicine rada BiH sa međunarodnim sudjelovanjem, Tuzla 22.-25.05.2003
Evidence Based Management of Bresat Cancer - Sarajevo 09.-11.04.2003
2. Kongres pedijatara BiH sa međunarodnim učešćem, Sarajevo 12.-14.11.2002
1. KONGRES GASTROENTEROLOGA BOSNE I HERCEGOVINE., Sarajevo 29.- 31.05.2002
Prvi BiH kongres neurologa sa međunarodnim učešcem, Tuzla 09.- 12.05.2002
ŠKOLA KOLOR DOPPLERA Sarajevo 24.- 28.04.2002
Prvi kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem . Sarajevo od 17.do 20.10.2001
MANAGEMENT OF BREAST CANCER - Sarajevo 04.do 06.10.2001.
6.stručni sastanak Udruženja otorinolarintologa i cervikofacijalnih hirurga BiH, Sarajevo 14.09.2001
Drugi kongres kardiologa i angiologa BiH, Sarajevo 31.maj - 02.juni 2001
Ljetna škola pedijatrije, Sarajevo 28 i 29 juna 2001.
4.seminar aneseteziloga i reanimatologa BiH. Sarajevo 18-20.aprila 2001.
Prvi sarajevski neurološki dani (novosti u neurologiji) sa međunarodnim učešćem, 05-06.10.2000.
Prvi bosanskohercegovački workshop o stereotaksiji i funkcionalnoj neurohirugiji,
Sarajevo 19-27.septembar 2000.
Prvi kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH, Tuzla 31.08.-02.09.2000.
Prvi kongres dječijih hirurga BiH; Sarajevo, 18-21. maj 2000.
7.Stručni sastanak   kardiologa i angiologa BiH, Sarajevo 06.maj.2000.
Drugi kongres medicinskih sestara BiH, Sarajevo 07.-09. oktobar 1999
Prvi kongres pulmologa i torakalnih hirurga Bosne i Hercegovine, Sarajevo 23.-26.09.1999. Abstracts
6.Međunarodni kongres Svjestske Islamske asocijacije za mentalno zdravlje - WIAMH. Tuzla 13-15.august 1999. Abstracts
 
INFORMACIJE

KURS
Kurs bosanske valute - Konvertibilne marke: 1KM = 0.5 Euro

KREDITNE KARTICE
Plaćanje Internacionalnim kreditnim karticama (Visa, Diners, Mastercard, American Express) je moguće u većini hotela, restorana i nekim prodavnicama.
PASOŠ I VIZA
Za ulazak u BiH iz nekih zemalja je potrebna viza.
TRANSPORT
Međunarnodni aerodrom Sarajevo je oko 10km daleko od centra grada. Postoji zasebni autobuski prevoz putnika od aerodroma do hotela.
Autobusi, tramvaji i trolejbusi Javnoga gradskoga prevoza su lahko dostupni.
Cijena vožnje taxijem duž čitavoga grada je oko 15km.

GENERAL INFORMATION

CURRENCY
The Bosnian currency is 1KM = 0.5 Euro

CREDIT CARDS
International credit cards (Visa, Diners, Mastercard, American Express) are accepted in most hotels, restourans and shops.
PASSPORT I VISA
You may be required for a visa to enter BiH.
TRANSPORT
International Airport Sarajevo is 10km far from the center of the city. The bus shuttle will be available from the airport to the hotels. Busses, trams and trolley cars are available as public transport. The taxi fare is approximately 15km for a trip across town.
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.