| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


Obavještavamo Vas da Udruženje neurologa BiH organizuje
"Prve sarajevske neurološke dane" (novosti u neurologiji)
sa međunarodnim učešćem, u periodu od 05. do 06. oktobra 2000. godin
e.


Pozivamo Vas da najkasnije do 01.07.2000.g. pošaljete rezime predavanja, koje ne bi trebalo biti duže od 10 minuta, a odnosilo bi se na nova saznanja iz različitih segmenata neurologije.
Biće nam posebno zadovoljstvo da Vas dočekamo u poratnom Sarajevu sa željom razmjene iskustava i novih neuroloških saznanja, na prvom mjestu za mlađe ljekare

Predjednik Organizacionog odbora:
Doc.dr. sci N. Lončerević
Predjednik udruženja neurologa BiH
Prof.dr sci Dž.Kantardžić

Radove slati na adresu:
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
Neurološka klinika
UDRUŽENJE NEUROLOGA BiH
Sarajevo, ul. Bolnička br.25
tel. 444 800 lok. 2363 ili 2354

 

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.