| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Faculty Programm Registration General info

EVIDENCE BASED MANAGEMENT
OF BREAST CANCER


 
SARAJEVO April 9 -11. 2003
   
C H A I R :  B. Djulbegovic - N. Pavlidis
BiH HOST CHAIR: N.Obralic - G. Kecman
SCIENTIFIC COORDINATORS: H.Basic - S. Beslija


HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.