| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Faculty Programm Registration General info

3rd SARAJEVO BREAST CANCER CONFERENCE
Opening ceremony


 
SARAJEVO April 13. -16. 2005
   
C H A I R : N. Pavlidis, GR - H. Basic, BA
M A I N  L E C T U R E R: U. Veronesi, IT
H O S T  C H A I R: N. Obralic, BA - G. Kecman, BA
COURSE CO-ORDINATOR: S. Beslija, BA

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.