| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
14. septembar 2001.

6.sastanak Udruženja otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga Bosne i Hercegovine.
održan je u Sarajevu 14.09.2001 godine, u amfiteatru Kliničkoga centra.
Goste su pozdravili:
Predsjednik udruženja Generalni direktor KCUS-a Predstavnik Bosnalijek-a
Prof. dr. Ifaketa Bušić-Zečević Doc. dr. Faris Gavrankapetanović dr Goran Pašalić

Programu su prisustvovali ljekari iz cijele Bosne i Hercegovine, a predavanja su održali uvaženi profesori iz kraljevine Švedske:
prof. Stig Erlinger - audiolog
prof dr.sci.med. Henrik Harder
- ORL hirurg.
TEME PREDAVANJA:

 • Noice induced hearing loss-risk criteria, hearingprotection, hearing conservation program
  (Bukom izazvan gubitak sluha, kriterijum rizika, zaštita i program očuvanja sluha)
 • Hearing aids-benefits and limitations
  (Slušna pomagala - prednosti i ograničenja)
 • Diagnostic test methods in audiology (ERA)
  ( Dijagnostičke metode u audiologiji...)
 • Equipment, procedure, sources of error
  (...oprema, procedure, uzroci grešaka)
 • Implantable hearing aids devices bone anchored hearing aid, cochlear implants and implantable hearing aids for sensori neural hearing loos.
  (Impantabilna slušna pomagala, kohlearni implantati i implantati za senzorno neuralni gubitak sluha)

Predavanja su na održana na engleskome jeziku, a organizirano je simultano prevođenje. Nakon predavanja upriličen je koktel.
Na kraju su učesnici sastanka otišli na ručak u tvornicu Bosnalijek, koji je bio generalni sponzor ovoga susreta. U ime menadžmenta ove kompanije, goste je pozdravio i poželio im dobrodošlicu Dr Abdul Umid Šalaka

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.