| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Direktor škole i voditelj Praktičnog dijela
Doc. dr sc.Mirza Dilić
Sekretarijat:G-đa Milka Puhalić

Institut za vaskularne bolesti, Klinički centar Sarajevo,
71000 Sarajevo

Tel/faks +387 33 441 812, +387 444 800 (2209)
E-mail: mdilic@bih.net.ba

 

Program Faculty
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.