| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
FACULTY
Prof.dr sc. Marko Bukša Prof.dr sc.Djelaludin Kantardjić
Doc.dr Jakob Bergsland Akademik Faruk Konjuhodžić
Prim.dr Milutin Bratić Doc.dr sc.Pavle Kovačević
Doc.dr sc.Mirza Dilić Prof.dr sc.Miralem Pašić
Prof.dr sc.Senka Dinarević Prim.dr Stanko Pehar
Prof.dr sc.Jovan Dimitrijević Doc.dr sc.Faris Gavrankapetanović
Doc.dr sc.Ismet Gavrankapetanović Prof.dr sc. Enver Raljević
Ing. Eugen Hofner Dr Oleksey Sokolov
Doc.dr sc.Emir Kabil Prof.dr sc.Fuad Šišić
Doc.dr sc.Senad Mehmedbašić Doc.dr sc Aleksandar Lazarević

Faculty  
 
Program škole    Direktor i voditelj:
Prvi dan Drugi dan Treći dan Četvrti dan Podjela diploma
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.