| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
24.04.2002.je bilo otvorenje i prvi dan rada 2. Internacionalne škole kolor Dopplera
Školu je otvorio Direktor škole i voditelj Praktičnog dijela Doc. dr sci Mirza Dilić.

Održana je i p
rezentacija firme Medical, General – Electric Medical Systems vodečeg svjetskog proizvođača dijagnostičkih uređaja sa slikovnim prikazom. U programu prezentacije imalo se priliku čuti o firmi Medical, autorizovanom distributeru za BiH , kao i o General Electricu i njegovom proizvodnom programu. Na ovom skupu predstavljanja je paleta ultrazvučnih dijagnostičkih uređaja kao i premijerno prikazivanje ultrazvučnog dijagnostičkog aparata VIVID 7 koji je u Štokholmu proglašen revolucionarnim aparatom u dijagnostici.
Prisutne učesnike i goste je u ime firme Medical doo iz Mostara, pozdravio direktor g-din Jasmin Djonko

 
Predstavnik
General – Electric Medical Systems se osvrnuo na proizvodni program General Electric kompanije, u kojoj medicinska oprema zauzma 5% od ukupne proizvodnji. Poseban akcenat je dat ultrazvučnim aparatima ove tvrtke, gdje novi način obrade podataka daje neslučene mogučnosti.

 
Prvi put je prikazan ultrazvučni aparat VIVID 7, koji je u Štokholmu proglašen revolucionarnim aparatom u dijagnostici. Na dva ovakva aparata će učesnici Internacionalne škole kolor Dopplera raditi u okviru praktičnoga dijela obuke.
<< Nazad
Faculty  
 
Program škole    Direktor i voditelj:
Prvi dan Drugi dan Treći dan Četvrti dan Podjela diploma
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.