| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Udruženje angiologa i kardiologa Bosne i Hercegovine
Institut za naučno-istraživački rad i razvoj i
Institut za vaskularne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu organizuju:
Faculty  
 
Program škole    Direktor i voditelj:
Prvi dan Drugi dan Treći dan Četvrti dan Podjela diploma
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.