| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM
PROGRAM 2. INTERNACIONALNE ŠKOLE KOLOR DOPPLERA

24.04.2002.

Hotel  Holiday Inn

09,00  -  11,00

Desk za registraciju

11,00  -  11,30

Otvaranje Škole

11,30  -  12,00

Color Doppler – State of the Art. Zašto Škola Color Dopplera?
Doc. dr sc. Mirza Dilić

12,00  -  12,30

Eksplozija kardiovaskularnih bolesti u Evropi i SAD. Bolest novog Milenijuma.
Prof. dr sc. Enver Raljević

12,30 – 13,00

Klinička medicina novog Milenijuma
Doc. dr. sc. Faris Gavrankapetanović

13,30  -  15,00

Zajednički ručak

15,00  -  15,30

Color 2D, 3D, intravaskularni Color – šta dalje?
Doc. dr sc. Mirza Dilić

15,30  -  15,50

Anatomija moždanog krvotoka (sa osvrtom na Locus minoris)                          
Prof. dr sc.  Dželaludin Kantardjić

15,50  -  16,10 

Regulacija moždanog krvotoka    
Prof. dr sc. Jovan Dimitrijević

16,10  -  16,30

Cerebrovaskularna bolest                     
Prof. dr sc. Jovan Dimitrijević

16,30  -  16,50

Hemodinamika karotidnog I vertebralnog sistema                         
Prof. dr sc. Djelaludin Kantardjić

16,50  -  17,10

Kafe pauza

17,10  -  17,30

Anatomija krvotoka gornjih  i donjih  ekstremiteta (sa osvrtom na Locus minoris)                                             
Prof. dr sc. Fuad Šišić

17,30  -  17,50

Stenotično – okluzivna  bolest aorte i ekstremiteta                                      
Prof. dr sc. Fuad Šišić

17,50  -  18,10

Duboka venska tromboza i tromboembolijska bolest                 
Prim. dr Stanko Pehar

18,10  -  18,30

Color Doppler – rana detekcija  malignoma                                             
Doc. dr. Senad Mehmedbašić

18,30  -  18,50

Ultrazvučni aparati  -  šta u stvari trebamo?
Ing.Eugen Hofer

25.04.2002.

Hotel Holiday Inn

09,00 -   09,30

Fizika ultrazvuka
Prof. dr sc. Marko Bukša

09,30  -  10,00

Doppler-efekt, pulsni i kontinuirani Doppler 
Prof. dr sc. Marko Bukša

10,00  -  10,30

Zakoni kretanja fluida,  Doppler parametri i Doppler indexi
Doc. dr sc. Mirza Dilić

10,30  -   11,00

Tkivni Doppler, Power Doppler, kontrastna sredstva
Prof. dr sc. Marko Bukša

11,00  -  11,20

Kafe pauza

11,20  -  11,40

Doppler analiza  – niskorezistentni i visoko rezistentni protok 
Doc. dr sc. Mirza Dilić

11,40  -  12,00

Hemodinamika arterijske cirkulacije. Kolateralna cirkulacija.
Prof. dr sc. Fuad Sišić

12,00  -  12,20

Ehografska anatomija srca
Prof. dr sc. Marko Bukša

12,20  -  12,50

Tkivni Doppler
Doc. dr sc. Aleksandar Lazarević

12,50  -  13,10

Stres ehokardiografija
Prof. dr sc. Marko Bukša

13,10  -  13,20

Hemodinamika Circulus Willisii  -   ključ moždane cirkulacije
Prof. dr sc. Jovan Dimitrijević

13,20  -  15,00

Slobodno

15,00  -  15,20

Kriteriji karotidne stenoze NASCET vs. ESCT
Doc. dr sc. Mirza Dilić

15,20  -  15,40

Neurohirurški aspekt  - aneurizme
Akademik Faruk Konjhodžić

15,40  -  16,00 

Subclavian steal  syndrom
Prof. dr sc. Fuad Šišić

16,00  -  16,20

Ehografska anatomija u ginekologiji
Doc.dr sc. Senad Merhmedbašić

16,20  -  16,40

Kafe pauza 

16,40  -  17,20

Anatomija i fiziologija splanhične i renalne cirkulacije
Doc. dr sc. Mirza Dilić

17,20  -  17,50

Mogućnosti Color Dopplera u perinatologiji i reprodukciji
Doc. dr sc. Senad Mehmedbašić

17,50  -  18,20

Color Doppler dječijih kukova I
Doc. dr sc. Ismet Gavrankapetanović  

18,20  -  18,40

Vaskularni centar u Milanu, Italija  -  interaktivni  test


26.04.2002. Hotel Holiday Inn
08,30  -  09,00 Color Doppler dječijih kukova  II
Doc.dr sc. Ismet Gavrankapetanović
09,00  -  09,30 Pedijatrijska ehokardiografija
Prof. dr. sc. Senka Dinarević
09,30  -  09,50 Programi na Color Doppler aparatu kako radimo ?
Doc. dr. Mirza Dilić
09,50  -  10,10 Stenoza i okluzija CCA i ACI
Doc. dr sc. Mirza Dilić 
10,10  -  10,30 Sistolna i dijastolna disfunkcija
Prof. dr sc. Marko Bukša
10,30  -  11,00 Transkranijalni Doppler -  principi  i  prikaz snimaka
Prim. dr Milutin Bratić
11,00  -  11,20 Kafe pauza
11,20  - 11,50 TEE  -  principi  i  prikaz snimaka
Prof. dr sc. Marko Bukša
11,50  -  12,20 Hirurgija vs. ”stenting”  karotidnih arterija
Doc. dr sc. Pavle Kovačević
12,20  -  12,50 Koronarna floumetrija
Doc. dr sc. Emir Kabil
12,50  -  13,20 Robotik hirurgija
Prof. dr. Jacob Bergsland
13,20  -  13,30 Diskusija
13,30  -  15,00 Slobodno
Klinički centar - DiP - Institut za vaskularne bolesti
15,00  -  16,30 Prikaz aparata i setovanje aparata
16,30  -  17,00 Kafe pauza
17,00  -  19,00 Praktični rad na aparatu
Workshop
Rad sa instruktorom

27.04.2002.  Klinički centar   -   DiP  -   Institut za vaskularne bolesti
09,00 - 13,30 Praktični rad na aparatu
Workshop
Prikazi slučajeva
Standardi vaskularnog laboratorija
Rad sa instruktorom
13,30 - 15,00 Pauza
15,00 - 17,00 Praktični rad na aparatu
Workshop
Prikazi slučajeva
Rad sa instruktorom
17,00 - 17,30 Ultrazvuk u operacijama na otvorenom srcu – hirurški aspekt
Prof. dr sc. Miralem Pašić
17,30 – 18,00 Ultrazvuk u operacijama na otvorenom srcu – anesteziološki aspekt
Prof. dr sc. Hermann Kuppe

28.04.2002. Klinički centar   -   DiP  -   Institut za vaskularne bolesti
09,00- 12,30 Praktični rad na aparatu
Prikazi slučajeva
Rad sa instruktorom
13,30  Rezulati testa i podjela certifikata

Medical MedicalSekretarijat
Institut za vaskularne bolesti
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
71000 Sarajevo, Bolnička 25
Bosna i Hercegovina
Tel/fax: 00 387 33 441 812 
E-mail: mdilic@bih.net.ba

<< Nazad

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.