| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
U Tuzli je od 9. do 12. maja 2002. godine održan:
Prvi bosanskohercegovački kongres neurologa sa međunarodnim učešćem
 
Tuzla je početkom maja bila domačin prvoga bosanskohercegovačkoga kongresa neurologa. Kongres je izuzetno dobro organizovan. Prisutni su bili učesnici i gosti iz svih krajeva BiH, susjednih zemalja, te drugih evropskih zemalja i SAD. Pozvani predavači odžali su kvalitetna predavanja iz svih segmenata neuro--znanosti . Brojni stručni radovi bili su prezentirani na poster sesijama.
 

Kongres je otvorio predsjednik kongresnog odbora Prof Dr Osman Sinanović
Goste su pozdravili: Rektor Univerziteta u Tuzli
  
i ugledni gosti iz inostranstva
 
 
  Detalji sa otvaranja >>>
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.