| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |


Pritisni linkBospyrin 100

Tablete za sprječavanje oboljenja srca i krvnih sudova

Sastav 1 tableta sadrži: 100 mg acetisalicilne kiseline.

Djelovanje Osnovno djelovanje tableta Bospyrin 100 je sprječavanje nakupljanja trombocita i sužavanja krvnih sudova.

Indikacije
- nestabilna angina pektoris
- sprječavanje nastanka prvog srčanog infarkta (primarna prevencija) i tromboze krvnih sudova srca u osoba sa izraženim faktorima rizika
- liječenje srčanog udara
- sprječavanje nastanka ponovnog srčanog udara (sekundarna prevencija)
- liječenje ishemičnog moždanog udara
- sprječavanje prolaznih ishemičnih ataka i ishemičnog moždanog udara nakon pojave prethodne atake
- perkutane koronarne hirurške intervencije- PCI, perkutana transluminalna koronarna angioplastila- PTCA
- postoperativna prevencija venske tromboze i embolije pluća
- sprječavanje začepljenja aortokoronarnog premoštenja nakon bypass operacije
- karotidna endarterektomija
- Kawasakijeva bolest kod djece
- Migrena (dugotrajna prevencija)

Doziranje i primjena
Odasli:
- Nestabilna angina pektoris: 1-3 tablete jedanput na dan
- Sprječavanje nastanka prvog srčanog udara (primarna prevencija) i tromboze krvnih sudova srca u osoba sa izraženim faktorima rizika: 1-1,5 tableta jedanput na dan
- Liječenje srčanog udara: 1,5 tableta pregristi i primijeniti sa čašom vode ako postoji sumnja na srčani infarkt, te potražiti ljekarsku pomoć što prije
- Sprječavanje nastanka ponovnog srčanog udara ( sekundarna prevencija): 1-3 tablete na dan
- Liječenje ishemičnog moždanog udara: 1,5-3 tablete na dan u toku prvih 24-48 sati nakon ishemičnog moždanog udara
- Prolazna ishemična ataka kao i sprječavanje ishemičnog moždanog udara i prolazne ishemične atake nakon pojave prethodne atake:1,5-3 tablete jedanput na dan.
- Sprječavanje začepljenja aortokoronarnog premoštenja nakon bypass operacije: 3 tablete 6 sati nakon hirurške procedure, a nakon toga 3 tablete jedanput na dan u trajanju od najmanje jedne godine, a kasnije prema preporuci ljekara
- Perkutane koronarne hirurške intervencije PCI, perkutana transluminalna koronarna angioplastika PTCA: 3 tablete 2 sata prije hirurške procedure, a nakon toga 1,5-3 tablete jedanput na dan
- Postoperativna prevencija venske tromboze i embolije pluća:1,5 tableta jedanput na dan najmanje mjesec dana, a kasnije po preporuci ljekara. Mogu se primijeniti i veće doze acetilsalicilne kiseline (npr. 300 mg 2 puta na dan)
- Karotidna endarterektomija: 1 tableta prije hirurške procedure, a nakon toga 1 tableta jedanput na dan. Mogu se primijeniti i veće doze Bospyrina 100 (do 600mg dva puta na dan)
- Migrena ( dugotrajna prevencija): 1-2 tablete na dan ili 3 tablete svaki drugi dan
Djeca:
- kawasaki sindrom: 30mg/kg/dan
- oboljenja u kojima je potrebno ostvariti antitrombotički efekt:
- 1-2mg/kg/dan
- migrena ( dugotrajna prevencija) - djeca starija od 12 godina: 2-5mg/kg/dan

Bospyrin 100 treba uzeti nakon jela sa čašom vode.

Primjena Bospyrina se ne preporučuje u trudnoći, tokom dojenja, kod djece mlađe od 12 godina (izuzev kada je to neophodno kao npr. kod Kawasaki sindroma ili oboljenja kod kojih je potrebno ostvariti antitrombotički efekt), kod djece i adolescenata koji imaju virusnu infekciju zbog rizika pojave Reyovog sindroma. Oprez kod primjene Bospyrina je potreban kod pacijenata sa astmom, nosnim polipima, karditisom, bolestima krvi (hemofilija, teleangiektazije), bolestima bubrega i/ili jetre, kod pacijenata sa evidentiranim sniženim nivoom protrombina u krvi i nedostatkom vitamina K, te nedostatkom enzima gluko-6-fosfat dehidrogenaze.

Pakovanje
Kutija s 20 i 500 tableta po 100 mg
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo
 

OTC lijekovi
 u svim apotekama bez recepta
Bostrombin gel
Bostrombin mast
Bronchobos
Lydoporoct mast
Pilfud 5%
Ranibos 75
Stomatidin
Vitamin AE
Ovi se lijekovi mogu nabaviti bez recepta u svim apotekama
{market}
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt