| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |


Prijatelj projekta

BRONCHOBOS

sastav
mehanizam djelovanja
farmakokinetika
indikacije
doziranje
kontraindikacije
neželjena dejstva
interakcije se drugim lijecima
uticaj na laboratorijske teste
savjeti pacijentu
SASTAV:

1 kapsula sadrži: 375,0 mg karbocisteina
5 mL sirupa 2,5% sadrži: 125,0 mg karbocisteina
5 mL sirupa 5% sadrži: 250,0 mg karbocisteina

DJELOVANJE

Molekula karbocisteina hemijski blokira sulfhidrilnu grupu, koja je odgovorna za osobine mukusa. Na taj način karbocistein je mukolitik i mukoregulator. Inhibicijom bradikininskih efekata karbocistein istovremeno utiče na povećanje sinteze sijalomucina, koji lako veže vodu, te se na taj način smanjuje viskozitet mukusa, što omogućava lakše iskašljavanje plućnog ispljuvka. Karbocistein reducira hiperplaziju i hipertrofiju mukosekretorne zone, a djeluje istovremeno lokalno antiflogistički. Normalizacijom sekrecije bez razgradnje mukusa, karbocistein djeluje regulatorno i na ostale strukture u kojima se stvaraju mukoproteini, kao u gastrointestinalnom i genitourinarnom traktu, te u unutrašnjem uhu.

FARMAKOKINETIKA

Nakon oralne primjene karbocistein se dobro apsorbira iz gastrointestinalnog trakta, a najviša koncentracija postiže se nakon dva sata. Zadržava se u plazmi između 3 i 24 sata. Distribuira se najvećim dijelom u plućno tkivo, jetru i srednje uho. Oko 30% karbocisteina izlučuje se urinom u nepromijenjenom obliku, a ostatak u obliku neaktivnih metabolita.

INDIKACIJE:

- bolesti respiratornog trakta sa hipersekrecijom viskoznog sputuma (hronični i akutni bronhitis, hronična respiratorna insuficijencija, plućna tuberkuloza komplicirana hroničnim bronhitisom, bronhiektazije s bronhorejom, bronho pulmonalne supuracije, mukoviscidoza)
- priprema bolesnika za bronhoskopiju, bronhografiju, bronho-aspiraciju

NEŽELJENA DEJSTVA;

Primijenjen u propisanim dozama, karbocistein rijetko izaziva neželjene efekte. Uglavnom se ispoljavaju u gastrointestinalnom i respiratornom traktu. Najčešće se javlja mučnina, gastralgija, povraćanje i dijareja. Rijetko se javlja glavobolja. Pri pojavi neže-ljenih efekata preporučuje se smanjenje doze ili prekid terapije.


DOZIRANJE:

Odrasli:
3 puta dnevno 2 kapsule, odnosno 3 puta dnevno 3 priložene kašike sirupa 5%. Poslije postizanja efekta doza se reducira na 4 puta dnevno po 1 kapsulu, odnosno 4 puta dnevno po 1,5 priloženu kašiku sirupa 5%.
Djeca: od 2-5 godina - 4 puta dnevno 1/2 - 1 priložena kašika sirupa 2,5%; od 6-12 godina - 3 puta dnevno 2 priložene kašike sirupa 2,5%. Za doziranje sirupa se koristi dozir kašika zapremine 5 mL, graduirana na 2,5 mL. 1 dozir kašika sirupa 5% (5 mL) = 250 mg karbocisteina 1 dozir kašika sirupa 2,5% (5 mL) = 125 mg karbocisteina.

Posebna upozorenja
Karbocistein ne treba davati pacijentima s astmom, respiratornom insuficijencijom i djeci mlađoj od 1 godine

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:
.
Efekt karbocisteina umanjuje se uz istovremenu primjenu antitusika.

KONTRAINDIKACIJE:
- alergija na karbocistein i pomoćne komponente lijeka .
-akutni ulkus želuca i dvanaestopalačnog crijeva
- ulcerativna oboljenja crijeva
- akutni glomerulonefritis i cistitis

Trudnoća i dojenje
Iako do sada nema podataka o štetnom djelovanju karbocisteina na plod, lijek se u trudnica, a i u dojilja primjenjuje samo kada je neophodno.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta
Lijek ne utiče na psihofizičke sposobnosti pacijenta.

Čuvanje
Kapsule čuvati pri sobnoj temperaturi 150C-250C, na suhom
mjestu, zaštićeno od svjetlosti.
Sirup čuvati pri sobnoj temperaturi 150C-250C, na suhom mjestu,
zaštićeno od svjetlosti.
Lijek čuvati van dohvata djece.

Način izdavanja lijeka

Lijek se izdaje samo uz ljekarski recept.

Pakovanje
Kutija s 30 kapsula od 375 mg
Bočica s 200 mL sirupa 5%
Bočica s 200 mL sirupa za djecu 2,5%
.

Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute ! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt