| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |


Prijatelj projekta
Tražite lijek


Da biste dobili informacije o traženom lijeku:
(1.) Proberite lijek koji Vas zanima sa spiska lijeka na padajućem meniju ili
(2.) Upišite karakteristične riječi i pritisnite "go"

OTC lijekovi
 u svim apotekama bez recepta
Vitamin AE
Ovi se lijekovi mogu nabaviti bez recepta u svim apotekama
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute ! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2008, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt