Prvi Kongres medicine rada Bosne i Hercegovine održan je u Tuzli od 22. fo 25 maja 2003. godine

Nezaposlenost i broj invalida rada porastao je dramatično u našoj zemlji, u zadnjoj deceniji. Tehnički i organizacioni razvoj donio je mnogima ljudima boljitak, više sigurnosti i stimulirajuće radne uslove.U isto vrijeme, neophodno je dugoročno obrazoovanje i edukaciju u promoociji individualne sposobnosti radnika, kao i obaveza poslodavca u zaštiti na radu.Treba biti postavljena zajednička odgovornost u cilju produktivnosti na radu , u pogledu spola, dobi, ili fizičkih nesposobnosti.. Stres, psihoaktivne supstance i pad sigurnosti na radu predstavlje ogroman problem, a istovremeno ostaju i tradicionalni problemi radne sredine, kao što je buka, povrede na radu, i hemijski zdravstveni rizici.
Na kongresu su bili prezentirani rizici profesionalnih oboljenja, i bolesti u vezi s radom, s posebnim osvrtom i pažnjom njihovog kliničkog aspekta.
Pozvani predavači su obrazložili vruće teme iz medicine rada.

Predsjednik organizacionog i naučnog Odbora
Dr Nurka Pranjić

POD POKROVITELJSTOVM

Akademije nauka i umjetnosti BiH
Federalnog Ministarstva zdravstva
Ministarstva zdravstva kantona Tuzla
Ministarstva prostornog uređenja
Ministarstva nauke, kulture i sporta kantona Tuzla
Medicinskog fakulteta Univerziteta Tuzla
Dom zdravlja Tuzla
Klinički Centar Tuzla

GLAVNI SPONSORI
Vlada tuzlanskog kantona
"Bosnalijek"BiH
Grad Tuzla
"AUVA"-Austria

Predsjednik organizacionog i naučnog Odbora: Doc. dr. Nurka Pranjic
Medicina rada JZU Dom zdravlja Tuzla
Albina Herljevica 1, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 35 300 600 GSM: 061 730 000
E mail: pranicnurka@hotmail.com

ODRŽAVANJE KONGRESA

Kongres se odrao u Tuzli, gradu soli, sa dugom historijsomi multikulturnom i multinacionalnom toleracnijom.Tuzla je univerzitetski i glavni ekonomski i administrativni cebtar tuzlanskog kantona i jedan je od najvećih gradova u Bosni i Hercegovini.

TEME::

1.

Stres na radnom mjestu

2.

Bolesti u vezi s radom

3.

Profesionalne bolesti kože

4.

Profesionalna muskuloskeletna oboljenja (Rizici: ponavljanje, opterečenje, položaj, vibracije)

5.

Profesionalna oboljenja pluća

6.

Psihoaktivne supstance i zadaci medicine rada

7.

Elektromagnetna zračenja i zdravlje

8.

Hemijski profesionalni rizici

9.

Spol i radna sposobnost

10.

Zdravstveni radnici i profesionalni rizici

11.

Slobodne teme

KOTIZACIJE:

Do 01.04.2003

poslije 01.04.2003

Učesnik

100KM/50 EU

150KM/75 EU

Pratnja

25KM/12,5 EU

50KM/25 EU

Uplati u KM (konveritibilnim markama) na račun:
Tuzlanska banka d.d. Tuzla žiro račun broj.1321000309122033,
poziv na broj 1010000023054, s naznakom za kongres

Uplate za vrijeme trajanja Kongresa: pri registraciji učesnika na Recepciji Kongresa
Kotizacija učesnika uključuje pristup svim stručnim izlaganjima, zbornika sažetaka, potvrdnicu, osvježenje za vrijeme odmora, koktel dobrodošlice i svečanu večeru. Kotizacija za pratnju uključuje koktel, izlet i svečanu večeru.

HOME PAGE