| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Fontovi |
luk
  ARK doo  

Oprema za fizikalnu terapiju, kozmetologiju i fitnes

Aparati i potrošni materijal u medicini
GENERALNI ZASTUPNIK OVLAŠTENI ZASTUPNIK
Iskra Medical
Ljubljana
GIMA
Italija
Iskra  Medical - Ljubljana
  Rijad Kobilj
direktor
 

Adresa: ul. Kolodvorska 11 a/1, TPC Šentada
71000 Sarajevo
Fax : +387 (0)33  61 59 03.
Mobitel : +387 (0)61  13 85 75
web stranica http://www.ark.co.ba
E-mail : ark_doo@hotmail.com
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999, by HealthBosnia com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.