| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Linkovi |

CURRICULUM VITAE

 

IME

Merim

PREZIME

Omerhodžić 

ADRESA


e-mail: dr.merim@koming.com; 
tel: ++ 387 61 78 99 05

Zaposlen:  Klinika za neurohirurgiju;
Klinički Centar Univerziteta Sarajevo:
Bolnička 25; 71000 Sarajevo

MJESTO ROĐENJA

Sarajevo

DATUM  ROĐENJA

02. 08. 1960.

DRŽAVLJANSTVO

BiH

OBRAZOVANJE:


1966-1974

 
Osnovna škola ( završena odličnim uspjehom)

1974 – 1978

Četvrta gimnazija u Sarajevu ( završena odličnim uspjehom)

1979 – 1985

Medicinski fakultet u Sarajevu. Diplomirao sa prosječnom ocjenom 8,20.

1986 –1987

Pripravnički staž na Traumatološkoj klinici UMC-a

1987 -1988

Škola rezervnih oficira saniteta - Vojnomedicinska akademija Beograd ( u okviru služenja vojnoga roka)

1989

Stručni ispit 

POSTDIPLOMSKA EDUKACIJA I USAVRŠAVANJE:

septembar- 1989
januar 1990

Bolnica “Sveti Duh” Zagreb.– Kurs iz akupunkture (voditelj kursa Prof. Dr Ferković – professor neurologije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

1990


1991

Edukacija iz Kineske tradicionalne medicine, Prof Zhou Yunxian, Dr. Hu Jinsheng i Prof.Dr. Zhou Yuniong

Stipendija iz TUI- NA masaže, kod, Prof dr Zhu Yuniong direktor insituta za ortopedijui traumatologiju u Pekingu, Kina

april  1996 –
maj 2000
Specijalizacija iz neurohirurgije; Klinka za neurohirurgiju Kliničkog centra Uneverziteta Sarajevo.
april  2002 Položio specijalistički ispit iz neurohirurgije

september-oktobar 2000.
Suorganizator Prvog bosanskohercegovačkog workshop-a o stereotaktičkoj i funkcionalnoj neurohirurgiji. Neurohirurška klinika KCUS. Gost predavač i Direktor workshop-a: Prof. E-O. Backlund, University Hospital Linkoping, Sweden;
Od 2001
2003
Uvođenje, kontinuiran rad i razvijanje stereotaktične neurohirurgije u Sarajevu,  Saradnici:
Prof. E-O. Backlund, University Hospital Linkoping, Sweden.
Dr Mirjana Nagulić, Klinika za neurohirurgiju Beograd
 
april 2002 Međunarodna škola kolor Dopplera, Sarajevo, BiH
septembar 2002 Međunarodni kurs o kohlearnoj implantaciji, Sarajevo, BiH.
januar  2003 Prvi međunarodni workshop o povredama mozga. Brain trauma project, Wien, Austria. Predstavnik Bosne i Hercegovine. 
maj 2003 Hidrocephalus Shunts Workshop; Wiena. Austria.
juli 2003  “Prvi BiH workshop hirurgije baze lobanje i cerebrovaskularne hirurgije“ : Prof. J. Steno, Dr M Link- Mayo; Sarajevo; KCUS.
Član organizacionog odbora.
septembar 2003 “Prvi BiH simpozijum o traumi mozga i kičmene moždine”- Sarajevo; KCUS.
septembar 2004 “Drugi BH workshop hirurgije baze lobanje i cerebrovaskularne hirurgije” Prof dr R.Winkler, Prof dr J. Hernesniemi, Prof dr M.Ozek, Sarajevo; KCUS
2004. i 2005. Kurs pripremne izobrazbe iz grupne analize. Psihijatrijska klinika Kliničke bolnice Tuzla i Institut za grupnu analizu Klinike za psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
2006  “Fresenius Kabi Napredni kurs kliničke prehrane” Bad Homburg, Njemačka
2006 Edukacija iz hidžame – ventuze, Islamske medicine, oktobar 2005 i januar 2006; Medina, KSAR.
novembar 2006 Drugi internacionalni workshop iz neurohirurške endoskopioje, Istambul, Turkska.
april 2007 Sedmi Evropski postdiplomski kurs iz pedijatrijske neurohirurgije, Silivri- Istambul, Turkska.
august, 2007 Međunarodni simpozijum iz neurohirurgije, Sarajevo; KCUS: Prof. V.Dolenc-Slovenia, Prof Clarence B. Wartrige USA,
novembar, 2007 "Dizajni i analiza bioraspoloživosti i bioekvivalence studija", Fakultet matematike i informatike, Univerziteta Bukurešt, Rumunija: Prof. Denis Enachescu, Rumunija - Tutorial u okviru 29 MEDINF Konferencije Sibiu, Rumunija,
novembar, 2007 "Mising data u kliničkim studijama: praktični vodič", Viši predavač Dr James Carpenter iz LSHTM, London Univerity, Velika Britanija - Tutorial u okviru 29 MEDINF Konferencije Sibiu, Rumunija
2009 - 2014 Diploma kurs grupne pshihoterapije. Psihijatrijska klinika Kliničke bolnice Tuzla i Institut za grupnu analizu Klinike za psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Certifikat o završenoj edukaciji za grupnog terapeuta.
ZAPOSLENJA I ANGAŽMAN :

septembar – novembar 1986.


januar 1990. – april 1992.


april 1992. –

april  1996.

 

 

 

april  1996. –
april 2002.


april 2002. - 2010


septembar 2002 - 2009

 

novembar  2003. - 2005

 

decembar  2003.


januar-februar 2004.


školska 2004./05. - 2009


januar 2006.


decembar 2007.


decembar 2008.


novembar 2009.

oktobar 2012.

oktobar 2013.

setembar 2014..

Srednja medicinska škola, Sarejvo. Predavač na predmetima infektivne bolesti, urgentna medicina, organizacija zdravstvene službe

 Dom zdravlja Ilidža. Ambulanta opšte prakse.


Angažman u oružanim snagama na odbrani od agresije:

 • Prvi ljekar sa braniocima Staroga grada. Osnivač prve ratne ambulante pri DZ Stari grad;

 • Pripadnik TO (od osnivanja;)

 • Demobilisan u činu kapetana Armije BiH u aprilu 1996.

 
Neurohirurška Klinika KCUS . Specijalizant . 


Neurohirurška Klinika KCUS Specijalista neurohirurg. 

 

Šef Odsjeka za medicinsku infirmatiku i tehniku.

 

Administrator web stranice Kliničkog centra Univerzitata Sarajevo.


Vođa nutricionog tima Neurohirurške jedinice intenzivnoga menadžmenta Klinke za neurohirugiju.

Glavni ljekar Rijaseta islamske zajednice BiH pri ljekarskoj ekipi u pratnji hadžija iz Bosne i Hercegovine.


Asistent na predmetu hirurgija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu


Glavni i odgovorni ljekar
Rijaseta islamske zajednice BiH pri ljekarskoj ekipi u pratnji hadžija iz Bosne i Hercegovine.

Glavni i odgovorni ljekar Rijaseta islamske zajednice BiH pri ljekarskoj ekipi u pratnji hadžija iz Bosne i Hercegovine.

Glavni ljekar Rijaseta islamske zajednice BiH pri ljekarskoj ekipi u pratnji hadžija iz Bosne i Hercegovine.

Glavni ljekar Rijaseta islamske zajednice BiH pri ljekarskoj ekipi u pratnji hadžija iz Bosne i Hercegovine.

Glavni ljekar Rijaseta islamske zajednice BiH pri ljekarskoj ekipi u pratnji hadžija iz Bosne i Hercegovine.

Glavni ljekar Rijaseta islamske zajednice BiH pri ljekarskoj ekipi u pratnji hadžija iz Bosne i Hercegovine.

Glavni ljekar Rijaseta islamske zajednice BiH pri ljekarskoj ekipi u pratnji hadžija iz Bosne i Hercegovine.

STRUČNA UDRUŽENJA

 • Član Asocijacije neurohirurga BiH od osnivanja

 • Član ljekarske komore kantona Sarajevo

 • Član Udruženja hirurga F BiH

 • Član Udruženja onkologa BIH

 STRANI JEZICI:
   Aktivno znanje engleskoga jezika, pasivno znanje italijanskoga jezika.
 KOMPJUTERI :

Napredno znanje kompjutera i kompjuterskih informacionih tehnologija sa poznavanjem programa: tekstualni editori;
grafički editori, baze podataka, html…

 • Kreirao elektronsku bazu podataka pacijenta neurohirurške klinike

 • Kreirao program nutritivne potpore "Nutritive" i "Vitamine"
 • Urednik i administrator više portala i web sajtova iz oblasti zdravstva
ISTRAŽIVAČKI INTRES
   Stereotaktična i funkcionalna neurohirugija. Neuroendoskopske metode.
Aplikacije informatičkih tehnologija u neurohirurgiji i medicini.
PROJEKTI 

 

 1. Internacionalni istraživački projekat podržan od strane EVROPSKE UNIJE, baziran na protokolu tretmana traumatskih povreda glave razvijenom u SAD, a koji je prihvaćen od strane SZO. Naziv projekta : “Istraživanje smanjenja smrtnosti i trajne invalidnosti kod žrtava traumatske povrede mozga u zemljama Balkana”. Učesnik projekta ispred Bosne i Hercegovine.  

 1. Internet stranica za pacijente i ljekare.
  Osmislio i realizovao prvu internet stranicu na južnoslovenskim jezicima koja se bavi problematikom zdravlja i zdravstva http://www.healthbosnia.com
  i http//www.zdravstvo.com

Urednik stranice i direktor projekta (Web sajt ima preko 1.500 internet stranica stručnih, edukativnih i popularnih sadržaja iz oblasti medicine. Stranice u prosjeku posjeti preko 600 posjetilaca na dan).

  3. Open directory project www.dmoz.org  World >Regional >              > Bosnia > Zdravstvo - administrator kategorije. 

UČEŠĆE NA KONGRESIMA I SEMINARIMA

 

 

 • Prvi sarajevski neurološki dani sa međunarodnim sudjelovanjem ; oktobar 2000, Sarajevo. BiH.

 • Prvi kongres neurologa BiH sa međunarodnim učešćem; april 2002, Tuzla BiH.

 • Treći kongres hrvatskog neurokirurškog društva, maj 2002, Zagreb, Hrvatska.

 • Deveti kongres neurohirurga Jugoslavije sa međunarodnim učešćem; oktobar 2002, Tara, Srbija i Crna Gora.

 • Drugi kongres pedijatara BiH sa međunarodnim učešćem novembar 2002, Sarajevo, BiH.

 • Prvi kongres medicine rada BiH sa međunarodnim učešćem; maj 2003, Tuzla BiH. (učešće u organizaciji)

 • Kongres anesteziologa BiH sa međunarodnim učešćem oktobar 2003, Sarajevo, BiH

 • Druga svjetska konferencija Međunarodne istraživačke grupe za neuroendoskopiju (ISGNE); septembar 2003, Napoli, Italia

 • Drugi kongres medicinske informatike BiH sa međunarodnim učešćem; april 2004, Sarajevo BiH.

 • Godišnji stručni sastank ESPEN-a, Evropske asocijacije za kliničku prehranu i metabolizam, septembar 2004, Lisabon, Portugal

 • 29.Međunarodna konferencija Rumunskog Udruženja medicinske informatike E-health Dax in Sibiu, novembar 2007, Sibiu, Rumunija.

 • 22. Evropski kongres medicinske informatike. septembar 2009. Sarajevo, BiH

 • Prvi alkohološki simpozijum BiH sa međunarodnim učešće, april 2010. Tuzla BiH

 • Osma mostarska prihijatrijska subota "Poremećaj morala i moralnosti u suvremeoj medicini i društvu" Juni 2011, Mostar, BiH.

 • Peti Simpozij iz biološke psihijatrije/psihofarmakologije 'Anksioznost i anksiozni poremecaji' oktobar 2011, Konjic, BiH
POHVALE, nagrade i priznanja
  Zahvalnica komandanta 12.divizije za samoprijegoran rad i zalaganje u razvijanju sanitetske službe Armije BiH. 1995.

Zahvalnica Rijaseta Islamske zajednice BiH na uspješno obavljenim poslovima vezanim za organizaciju hadža 1424/2004. godine.
PUBLIKACIJE


 1. Čustović K; Dizdarević K; Omerhodžić M, i Radović S. Kongenitalni subpialni lipom kraniospinalnog prijelaza kao uzrok hidrocefalusa. MED ŽURNAL. 1996; 2(1):65-9.2. 
 2. Čustović K; Dizdarević K; Burazerović E, i Omerhodžić M. Meduloblastom u dječijoj dobi: prikaz neruohirurškog pregleda i tratmana naših osam slučajeva. Pediatrijski kongres BiH sa međunarodnim učešćem, 1. Knjiga abstrakata; Sarajevo. Udruženje Pedijatara BiH; 1998: 20
 3. Čustović K; Dizdarević K; Burazerović E, i Omerhodžić M. Neurohirurški tretman povreda perifernih nerava tokom rata u Bosni. HRVATSKI NEUROHIRURŠKI KONGRES 2. Opatija. Zagreb: s.n.; 1999: 34.
 4. Dizdarević K; Čustović K, i Omerhodžić M. Ishemična neuralna kaskada - rapidna neuralna smrt morfološki karakterizirana nekrozom. SARAJEVSKI NEUROLOŠKI DANI, 1. Zbornik rezimea radova; Sarajevo. Sarajevo: Klinički centar Univerziteta Sarajevo - Neurološka klinika: Udruženje neurologa BiH; 2000: 40.
 5. Čustović K; Dizdarević K, i Omerhodžić M. Ehinokokna cista orbitalne lokalizacije - prikaz slučaja. SARAJEVSKI NEUROLOŠKI DANI, 1. Zbornik rezimea radova; Sarajevo. Sarajevo: Klinički centar Univerziteta Sarajevo - Neurološka klinika: Udruženje neurologa BiH; 2000: 56.
 6. Čustović K; Dizdarević K, i Omerhodžić M. Intramedularni neurinom gornje cervikalne lokalizacije. SARAJEVSKI NEUROLOŠKI DANI, 1. Zbornik rezimea radova; Sarajevo. Sarajevo: Klinički centar Univerziteta Sarajevo - Neurološka klinika: Udruženje neurologa BiH; 2000: 9.
 7. Čustović K; Omerhodžić M; Burazerović E; Hasanagić A; Alajbegović A, i Nikšić M. Kompresija kičmene moždine tumoralne etiologije - kasna dijagnostika i tretman kao uzroci loše prognoze. SARAJEVSKI NEUROLOŠKI DANI, 1. Zbornik rezimea radova; Sarajevo. Sarajevo: Klinički centar Univerziteta Sarajevo - Neurološka klinika: Udruženje neurologa BiH; 2000: 31.
 8. Đelilović J; Gavranović M; Lončarević N; Kurtović A; Dizdarević K, i Omerhodžić M. Transkranijalna Doppler sonografija i cirkulatorni poremećaji u vertebrobazilarnom slivu kod trzajnih povreda vratne kičme. KONGRES LJEKARA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU BOSNE IHERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 1. Knjiga sažetaka; Tuzla. Tuzla: Udruženje ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH; 2000: 126.
 9. Đelilović J, Lončarević N, Alajbegović A, Bulić G, Kadenić Z, Čustović K, Dizdarević K, Omerhodžić M. Transcranijalna Doppler sonografija i tumori mozga. SARAJEVSKI NEUROLOŠKI DANI, Oktobar 2000, Sarajevo
 10. Omerhodžić M. i Omerhodžić A. Kravlje ludilo i Creutzfeldt-Jakobova bolest. http://www.healthbosnia.com/bolesti/cjd/index.htm 2001.
 11. Dizdarević K, Čustović K Omerhodžić M, Operative implications of the intracranial adhesive meningiomas. Oral presentation, Abtract book 2001. 12th World Congress of Neurosurgery. Sydney, Australia; 2001: 41
 12. Čustović K, Burazerović E, Dizdarević K, Omerhodžić M. Intraparenchymal osteoma - Case report. Book of Proceedings. The 12th World Congress of Neurosurgery 2001: 495-497
 13. Dizdarević K, Čustović K, Omerhodžić M. Management of intracranial meningiomas: a review of 45 patients. Abtract book 2001. 12th World Congress of Neurosurgery. Sydney, Australia; 2001: 247
 14. Dizdarević K, Hillman J, Čustović K, Omerhodžić M. Surgical Management of Juvenile Giant Craniopharyngioma as result of international cooperation. Abstract book 2001. 12th World Congress of Neurosurgery Sydney, Australia; 2001: 246
 15. Omerhodžić M. Povrede nerava nanesene vatrenim
  oružjem.Od 2002.na http://www.healthbosnia.com/bolesti/nervi/index.htm
 16. Omerhodžić M; Kadić N; Nikšić M, i Čustović K. Terapeutske dileme mijelomeningocela novorođenčadi. KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2002: 17-8.
 17. Omerhodžić M; Čustović K; Burazerović E; i Nikšić M. Diagnosis and Treatment of Subdural Empyema. DEVETI KONGRES NEUROHIRURGA JUGOSLAVIJE sa međunarodnim učešćem, Knjiga apstrakata, Tara, Udruženje neurohirurga Jugoslavije – VMA Beograd 2002.: 131.
 18. Čustović K; Omerhodžić M; Burazerović E; i Nikšić M. Clinical Aspect of Lumbar Spine Surgery in Eldery. DEVETI KONGRES NEUROHIRURGA JUGOSLAVIJE sa međunarodnim učešćem, Knjiga apstrakata, Tara, Udruženje neurohirurga Jugoslavije – VMA Beograd 2002.: 95
 19. Omerhodžić M; Omerhodžić E; Dizdarević K, i Dalagija F. Pristup radiološkoj dijagnostici putem personalnih računara. Radiološki dani, KCUS 2002. Dostuno na http://www.zdravstvo.com/radovi/info/index.htm od decembra 2002.
 20. Omerhodžić M; Omerhodžić E; Dizdarević K, i  Čustović K. Upotreba "E-film" softvera u obradi neurološke slike. ACTA MED SAL. 2002; 31(1):157.
 21. Čustović K; Dizdarević K, i Omerhodžić M. Apscesi mozga: algoritmi i protokoli kao uslov uspješnog pristupa. ACTA MED SAL. 2002; 31(1):61.
 22. Čustović K; Omerhodžić M; Dizdarević K; Iblizović N; Hasanagić A, i Merhemić Z. Retrospective anaysis of long term survivor with recurrent supratentorial high-grade astrocytoma. available from 2002 at http://www.healthbosnia.com/radovi/neuro/higrade.htm.
 23. Čustović K; Omerhodžić M; Dizdarević K; Iblizović N; Hasanagić A; i Merhemić Z. Retrospective analysis of Long Term Survivor With Recurrent Supratentorial High-grade Astrocytoma. TREĆI KONGRES HRVATSKOG NEUROHIRURŠKOG DRUŠTVA Knjiga apstrakata, Zagreb, d 2002.: 9
 24. Čustović K; Hasanagić A; Burazerović E; Omerhodžić M; Dizdarević K; Kadenić Z. Lateral Lumbar Disc Herniation: Diagnosis and Treatment. TREĆI KONGRES HRVATSKOG NEUROHIRURŠKOG DRUŠTVA Knjiga apstrakata, Zagreb, d 2002.: 76
 25. Čustović K; Omerhodžić M; Dizdarević K; Iblizović N; Hasanagić A; i Merhemić Z. Anterior Cervical Microdiscectomy – Review of 10 Patients. TREĆI KONGRES HRVATSKOG NEUROHIRURŠKOG DRUŠTVA Knjiga apstrakata, Zagreb, d 2002.: 124
 26. Dizdarević K; Čustović K; Omerhodžić M; Burazerović E; Hasanagić A; i Selimović M. Anterior Cervical Microdiscectomy – Review of 10 Patients. TREĆI KONGRES HRVATSKOG NEUROHIRURŠKOG DRUŠTVA Knjiga apstrakata, Zagreb, d 2002.: 124
 27. Čustović K; Omerhodžić M; Dizdarević K; Hasanagić A; i Nikšić M. Surgical Treatment of Single Brain Metastases. TREĆI KONGRES HRVATSKOG NEUROHIRURŠKOG DRUŠTVA Knjiga apstrakata, Zagreb, d 2002.: 35
 28. Dizdarević K; Čustović K; Omerhodžić M; Hasanagić A; Sulejmanpašić G. Malignant Intracranial Meningeomas. TREĆI KONGRES HRVATSKOG NEUROHIRURŠKOG DRUŠTVA Knjiga apstrakata, Zagreb, d 2002.: 11
 29. Omerhodžić M; Iblizović N, i Čustović K. Hirurški tretman intrakranijalnih arahnoidalnih cisti. KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2002: 96.
 30. Dizdarević K; Čustović K, i Omerhodžić M. Pilot studija postoperativnih kognitivnih promjena kod aneurizmi prednje cirkulacije: jednogodišnje iskustvo. ACTA MED SAL. 2002; 31(1):88.
 31. Dizdarević K; Omerhodžić M; Čustović K; Ishemična neuralna kaskada. http://www.healthbosnia.com/radovi/neuro/ink/index.htm nov 2002
 32. Hasanagić A; Omerhodžić M; Burazerović E, i suradnici. Značaj prepoznavanja lažnih fokalnih simptoma i znakova kod patoloških stanja u kranijumu kod djece. KONGRES PEDIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, 2. SEMINAR PEDIJATRIJSKIH MEDICINSKIH SESTARA, 1. Knjiga apstrakta; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine; 2002: 28-9.
 33. Čičak E; Pašić E; Begović Z; Pandžić E, i Omerhodžić M . Bolnička njega pacijenata sa lumbalnom diskus hernijom. KONGRES MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA BiH sa međunarodnim učešćem. Knjiga apstrakta; Zenica. Zenica: Organizacioni odbor medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara BiH; 2003: 93.
 34. Hrustemović A; Omerhodžić M; Bešović E; Hadžić E; Pojata A; Otajagić S, i Vegara F. Rana rehabilitacija pacijenata nakon operacije diskus hernije. KONGRES MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA BiH sa međunarodnim učešćem. Knjiga apstrakta; Zenica. Zenica: Organizacioni odbor medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara BiH; 2003: 199.
 35. Dizdarević A; Osmanović A; Marovac S; Pandžić I; Mešić I, i Omerhodžić M. Enteralna prehrana kod neurolških bolesnika. KONGRES MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA BiH sa međunarodnim učešćem. Knjiga apstrakta; Zenica. Zenica: Organizacioni odbor medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara BiH; 2003: 88.
 36. 4.  Dizdarević K; Babić A; Omerhodžić M; Ajanović M; Kadić N. i Durić A. Neurohirurška jedinica intenzivnog managmenta kao preduvjet savremenog pristupa pacijentima. MED ARH. 2003; 57(4, Supl.1):29.
 37. Omerhodžić M; Bejtić-Čustović E; Dizdarević K, i Dizdarević A. Nutritivne potpore pacijenata sa traumom glave. MED ARH. 2003; 57(4, Supl.1):22.
 38. Omerhodžić M. i Omerhodžić A. Antraks - kolika je stvarna opasnost?. http://www.healthbosnia.com/bolesti/antrax/index.htm
  2003.
 39. Omerhodžić M; Banjanović B; Omerhodžić E; Babović E; Omerhodžić I; Dizdarević K. Prototype of Computing Information System of neurosurgical Clinic in Sarajevo. DRUGI KONGRES MEDICINSKE INFORMATIKE BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, MED ARH. 2004; 58(1, Supl.2):152.
 40. Omerhodžić M. Prehlada - način i protokol tretmana. http://www.healthbosnia.com/bolesti/prehlada/index.htm od 2004
 41. Omerhodžić M. Ljekarski savjeti u Grupa autora “Kako obaviti hadž”, CD Rijaset IZ BiH, 2004.
 42. Tanović E; HajroT; Bećirović E; Ramić I; Omerhodžić I; Omerhodžić M. Rehabilitacija neurohirurških bolesnika. ČETVRTI FIZIJATRIJSKI DANI SRBIJE I CRNE GORE, Zbornik radova; Igalo, Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore, 2005, 75.
 43.  Omerhodžić M; Jakupak V. Licium (Lycium barbarum i Lycium chinense) dejstvo i prikaz literature, revijalni članak, http://www.zdravstvo.com/biljke/lycium/index.htm , od februara 2005
 44. Gjikolli B; Kadenić Z; Nikšić M; Hadžihasanović B; Mornjaković A; Merhemić Z; Dizdareviš K; Omerhodžić M. Bešlić Š; Lincender L. Intracerebral Colloid Cyst - Case presentation. The Second International Emergency Medicine Conference, Abstract Book, Kosove Prishtine, 2006, 101.
 45. Omerhodžić M. Puštanje krvi, univerzalna terapija, PRVI EVORPSKI SIMPOZIJUM O HIDŽAMI, 2006, Sarajevo, Dostupno od maja 2007. na http://www.zdravstvo.com/alternativna/hidzama/kongres/drmerim/historijat.htm
 46. Omerhodžić M. Banjanović B; Omerhodžić E. Health Related Search Terms on the Internet in South Slavic Languages. 29th Conference of the Romanian Medical Informatic Society, Cpnference proceedings, "Lucian Blaga" University of Sibiu Edicing House, November 2007, 314.
 47. Kudumović M; Omerhodžić M. Pajević I. Use of the Internet and Health Related Informations by Students of Sarajevo University. 29th Conference of the Romanian Medical Informatic Society, Conference proceedings, "Lucian Blaga" University of Sibiu Edicing House, November 2007, 117
 48. Omerhodžić M. Zdravstveni savjeti u R.Brković, Obavljanje hadža: uputstva i savjeti; IZ u BiH; Sarajevo; 2007.
 49. Omerhodžić M. Zdravstveni savjeti u R.Brković, Hadž: uputstva i savjeti; IZ u BiH, El-Kalem i Ured za hadž; Sarajevo; 2009.
 50. Omerhodžić M. Banjanović B. Kabil E; Iskustva u izgradnji aplikacije za određivanje balansirane ishrane pacijenata , 22 Evropski kongres medicinske informatike. Sarajevo, septembar. 2009.
 
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute! HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com © 1999-2011, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt