| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
 
Novosti 2010
Novosti 2009
Novosti 2008
Novosti 2007
Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
2001
26.12.2001 Dan radiologije
20.12.2001 Promovisana knjiga "Onkologija"
01.11.2001 Počela sa radom ambulanta za bolesti srca kardiologa Doc.dr. Amile Arslanagić
04.10.2001 Kurs o savremenome tretmanu raka dojke
16-20.09.2001 Sarajevski neurohirurzi se prezentirali na 12. Svjetskom neurohirurškom kongresu u Sidneju, Australija sa četiri stručna rada
14.09.2001.VI sastanak Udruženja otorinolarintologa i cervikofacijalnih hirurga Bosne i Hercegovine
12.09.2001. Švedska delegacija posjetila postoperativnu intenzivnu njegu Neurohirurške klinike
09.09.2001. Posjete švedskih ljekara BiH
31.05.2001. Drugi kongres kardiologa i angiologa BiH
18.04.2001 seminar aneseteziologa i reanimatologa BiH u saradnji sa doktorima iz Francuske
24.03.2001.Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze
06.03.2001. 104 GODINE ASPIRINA
09.02.2001. Transplantacija bubrega u BiH danas - predavanja: gost Prof. Dr Philippe Morel (Geneva)
26.01.2001 Osnovano Udruženje onkologa Bosne i Hercegovine
02.01.2001 Riba u Evropi kontaminirana dioxinom i drugim toksinima
Top Stories
Podvlačimo
Lokalne novosti
Svijet
Region
Življenje
Sport
Mišljenja
 

 
2001. godina

Novosti iz zdravstva i medicine

02.01.2001. Riba u Evropi kontaminirana dioxinom i drugim toksinima

26.01.2001 Osnovano Udruženje onkologa Bosne i Hercegovine


09.02.2001.
Transplantacija bubrega u BiH danas. Gost predavač: Prof. Dr Philippe Morel (Geneva)

18.04.2001.
Četvrti seminar aneseteziologa i reanimatologa BiH u saradnji sa aneseteziolozima iz Francuske


31.05. - 02.06.2001.
Drugi kongres kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem održan u sarajevskom hotelu "Holiday inn".
Web strana kongresa >>

31.05. - 02.06.2001.
Predavanja sa plenarne sesije: Doc.Dr. M.Dilić
Dr E. Raljević , Dr P.Urban.
Book of Abstracts - Knjiga apstrakata
.
Svečano otvaranje.


12, septembra 2001. godine u okviru posjete švedskoga medicinskoga tima Sarajevu, koordinator švedskoga medicinskoga programa Dr. Ake Bjorn, direktor migracionog ureda Švedske gospodin Ruben Ahlvin, te Dr. Szilard Istvan iz švedskoga medicinskoga programa za Bosniu i Hercegovinu i Kosovo su obišli postoperativnu intenzivnu njegu neurohirurške klinike KCUS-a.koja je u formiranju

Detaljnije o posjeti >>


14. septembar 2001
U organizaciji IOM-a, švedski medicinski timovi ponovno posjećuju našu zemlju. Ekipe otorinolaringologa, oftalmologa i ortopeda će ovoga puta posjetiti Kliničke centre u Sarajevu, Banjaluci i Tuzli. Planirani su susreti sa domaćim ljekarima, predavanja, te zajednički tretman pacijenata.
 Detaljnije o posjeti švedskih ljekara >
14.09.2001
6.sastanak Udruženja otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga Bosne i Hercegovine održan je u petak 14.09.2001 u amfiteatru KCUS. U okviru programa predavanja su održanli gostiji iz Švedske: prof. Stig Erlinger -a i prof dr.sci.med. Henrik Harder -a

Detalji o održanome sastanku >>

4.- 6. oktobra 2001.
Kurs o savremenom tretmanu raka dojke održan u Sareajevu u okviru obilježavanja 20 godina od osnivanja Evropske škole onkologije. U našu zamlju doveo je najpoznatije stručnajake iz ove oblasti iz Evrope i Amerike, a okupio je onkologe i redioterapeute iz svih dijelova naše zemlje, te susjednih zemalja.

Dr Alberto Costa
, u ime Evropske škole onkologije (ESO), se na kraju zahvalio domaćinu za izuzetno dobru organizaciju ove manifestacije. Prihvatio je ponudu da se, za dvije godine, u Sarajevu održi "Drugi sarajevski kurs o tretmanu raka dojke".

01. novembra 2001.
Počela sa radom ordinacija eminetnoga kardiologa, Prof.dr sci. Amile Arslanagić. ORDINACIJA ZA BOLESTI SRCA nalazi se u ulici Hamdije Kreševljakovića 19 (bivša Dobrovoljačka ulica - zgrada Hidrogradnje).

UDŽBENICI I KNJIGE

20.decembra 2001.
u Sarajevu je promovisana knjiga "Onkologija". Autori su Prof.Dr Mirza Mušanović i Doc Dr Nermina Obralić sa saradnicima.
Promocija je održana u prelijepome ambijentu Bošnjačkoga instituta, a promotor je bila Prof.Dr Zehra Dizdarević

19.decembra 2001 godine, u amfiteatru Kliničkoga centra Univerziteta u Sarajevu promovisan je udžbenik hirurgije. Autori su nastavnici i asistenti katedre za hirurgiju Medicinskoga fakulteta u Sarajevu. Najviše će biti obradovani studenti medicinskoga fakulteta, koji već duže vrijeme osjećaju nedostatak ovakvoga udžbenika.


26.decembra 2001.
U okviru DANA RADIOLOGIJE, Udruženje radiologa Sabora ljekara Bosne i Hercegovine održalo je godine u Sarajevu, Peti godišnji stručni sastanak i Petu godišnju konferenciju.
Stručni dio obuhvatioje predavanja:

1. PEDIJATRIJSKA RADIOLOGIJA, SAVREMENI PRISTUP EVALUACIJI DJECE; Amela Mornjaković,
2. BALON DILATACIJA KOROZIVNIH STRIKTURA JEDNJAKA KOD DJECE; Sandra Vegar,
3. TELEMEDICINA DANAS U KCUS-u; Faris Gavrankapetanović
4. PRISTUP RADIOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI PUTEM PERSONALNOGA RAČUNARA; Merim Omerhodžić
Nakon predavanja upriličen je koktel, koji je sponzorirao Samed d.o.o.:

Reklamne poruke

Naše čitaoce zanima kako se vrši ocjena radne sposbnosti, ko je vrši i na koji način?
Šta je preostala radna sposobnost?
Kako doći do invalidske penzije?
Naš stručni saradnik za ovu oblast je Dr Halid Sadiković, doktor medicinskih nauka i specijalista medicine rada. Zbog interasantne teme i načina pisanja, u feljtonu donosimo njegov rad "Ocjenjivanje i ocjenjivači radne sposobnosti".

 OnkologijaDr Merim Omerhodžić  "Pristup radiloškoj  dijagnostici putem  personalnih računara"


Radovi sarajevskih ljekara prezentirani na 12. Svjetskom neurohirurškome kongresu koji je održan od 16.-20.09.2001 u Sidneju, Australija.

 

 

PRETRAŽIVANJE

 


HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2005, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.