| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
 
Novosti 2010
Novosti 2009
Novosti 2008
Novosti 2007
Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 
2002
20.11.2002 u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu, promovisana je knjiga IMUNOLOGIJA, grupe autora.
12.-14.11.02 u Sarajevu održan Kongres pedijatara BiH sa međunarodnim učešćem.
31.10.02 u Narodnom pozorištu u Sarajevu je održano predavanje: "Najveći napredak u liječenju astme". Predstavljen je lijek Seretide firme GlaxoSmithKline.
18.10.02 Svjetski dan menopauze
15.-18.10.02 u Srajevu održan MEDICOP-Sajam medinske opreme
30.09.02 u Sarajevu je održan smpozijum "Novi pravci u terapiji malignih obljenja " i Godišnja skupština Udruženja onkolga BiH
20.09.02 u Sarajevu je održan smpozijum "Uloga novih ACE inhibitora u savremenoj prevenciji i terapiji kardiovaskularnih oboljenja"
16.-18.09.02 u Sarajevu je održan Međunarodni tečaj: "Kohlearni implantati".
29-31.05.02 u Sarajevu održan Prvi kongres gastroenterologa BiH sa međunarodnim učešćem
21.05.02 u Sarajevu - promocija knjige "Duhovnost i mentalno zdravlje"
12.05.02 Dan sestrinstva, svečanost u Domu Armije u Sarajevu 13.05.2002
9.05.2002 u Tuzli osnovana Asocijacija neurohirurga Bosne i Hercegovine
9.-12.05.2002 u Tuzli održan Prvi bosnakohercegovački kongres neurologa sa međunarodnim učešćem
24.-28.04.02. u Sarajevu - Druga Internacionalna škola "Principi, tehnika rada i klinička primjena kolor Dopplera"
24.04.02.u u Holliday Inn-u firma Medical d.o.o. iz Mostara, prezentirala General – Electric Medical Systems.
06.04.02. u Sarajevu u BKC Forever Living Products za Bosnu i Hercegovinu održao "Grand Opening"
5.3.2002 u Sarajevu i 06.03.2002 u Zenici
Stručni sastanak. Teme: Alergijske bolesti i Letizen

 
2002. godina

Novosti iz zdravstva i medicine

05.02.Dom armije Sarajevo i 06.02.2002. Dom penzionera Zenica. Stručni sastanak sa predavanjima na teme:
1. Alergijska oboljenja - klinički i terapijski pristup

Predavač: Prof dr sci med Zehra Dizdarević
2. Letizen - novi antihistaminik druge generacije
Predavač: Mr ph Tjaša Kordiš - Apih


24.- 28.april 2002. Druga Internacionalna Škola kolor Dopplera, "Principi, tehnika rada i klinička primjena kolor Dopplera"

06.04.2002 u 16 h, u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu "Forever Living Products za Bosnu i Hercegovinu" održao Grand Opening
uz obećanje da ćemo na tržištu dobiti "zdrave" proizvode.


24.04.2002 Firma Medical, održala je prezentaciju vodečeg svjetskog proizvođača dijagnostičkih uređaja. General – Electric Medical Systems. Prezentacija je odžana u sarajevskom hotelu u Holliday Inn. U programu prezentacije imalo se priliku čuti o firmi Medical, autorizovanom distributeru za BiH, kao i o General Electricu i njegovom proizvodnom programu. Na ovom skupu predstavljanja je paleta ultrazvučnih dijagnostičkih uređaja kao i premijerno prikazivanje ultrazvučnog dijagnostičkog aparata VIVID 7 koji je u Štokholmu proglašen revolucionarnim aparatom u dijagnostici.


9.-12.05.2002u Tuzli održan Prvi bosnakohercegovački kongres neurologa sa međunarodnim učešćem

9.05.2002 u Tuzli osnovana Asocijacija neurohirurga Bosne i Hercegovine

Medicinskim sestrama i tehničarima želimo sretan 12.maj - Dan sestrinstva. Tim povodom je u Domu Armije u Sarajevu odžana je svečanost. Detalji sa svečanosti >> 29-31.05.02 u Sarajevu održan Prvi kongres gastroenterologa BiH sa međunarodnim učešćem

21.05.02 u Sarajevu u prostorijama IP "Svjetlost" - održana je promocija knjige "Duhovnost i mentalno zdravlje" Urednici ove izuzetne knjige su: Osman Sinanović, Rešid Hafizović i Izet Pajević. Po sadržaju i temama koje obrađuje, knjiga je rijetkost i dragocjen je doprinos na svjetskom naučnom polju.

16.-18.09.02 u Sarajevu je održan Međunarodni tečaj: "Kohlearni implantati". 20.09.2002 u Sarajevu je održan smpozijum "Uloga novih ACE inhibitora u savremenoj prevenciji i terapiji kardiovaskularnih oboljenja"

30.09.02 u Sarajevu je održan smpozijum "Novi pravci u terapiji malignih obljenja " i Godišnja skupština Udruženja onkolga BiH

15.-18.10.02 u Srajevu održan MEDICOP-Sajam medinske opreme

18.10.02 Svjetski dan menopauze
31.10.02 u Narodnom pozorištu u Sarajevu je održano predavanje: "Najveći napredak u liječenju astme". Predstavljen je lijek Seretide firme GlaxoSmithKline.

12.-14.11.02 u Sarajevu održan Kongres pedijatara BiH sa međunarodnim učešćem.

20.11.2002 u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu, promovisana je knjiga IMUNOLOGIJA, grupe autora.


Reklamne poruke

 

MEDICAL doo
medicinska oprema i potrošni materijal. Zastupnik GENERAL ELECTRIC za BiH
Druga Internacionalna Škola kolor Dopplera
1. kongres neurologa
1. kongres gastroenterologa
Kongres pedijatara

 Onkologija


Dr Merim Omerhodžić  "Pristup radiloškoj  dijagnostici putem  personalnih računara"


 

PRETRAŽIVANJE

 


HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2005, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.