| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


NARKOMANIJA, ALKOHOLIZAM I DRUGE
OVISNOSTI su danas među vodećim neprijateljima ljudskog života, koje su se "uselile" sa ratom u Bosnu i Hercegovinu. Stoga je Komitet za zdravlje Internacionalne lige humanista, odlučio da u cilju spriječavanja, liječenja, zaštite i sanacije, uspostavi regionalnu i međunarodnu suradnju sa svima koji prihvataju projekat "ZDRAVLJE - FAKTOR MIRA"

Ministarstvo zdrvstva Kantona Sarajevo i fakultet kriminalističkih nauka Sarajevo su prvi prihvatili suradnju na programu "Zdravlje - faktor mira" i organiziranja zajedničkih aktivnosti na tom planu.

Narkomanija nije problem jednog kantona, jedne regije, zemlje, već međunarodni problem. Stoga nam treba prilaziti organizirano po principu "svatko za sebe i svi zajedno", na lokalnom, regionalnom i međunarodnom planu.

Svjesni smo ove opasnosti po zdravlje ljudi. Svjesni smo da nema mira bez zdravlje, niti zdravlja bez mira, a danas su oboje ugroženi.

Stoga pozivamo sve koji djele naše mišljenje da nam se pridruže.

PROGRAM PREVENCIJE NARKOMANIJE, ALKOHOLIZMA I DRUGIH OVISNOSTI

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.