| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
NOVOSTI 10. marta 2000. godine

 

10. marta 2000. godine u 12 sati u amfiteatru kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, održana je osnivačka skupština udruženja neurologa Bosne i Hercegovine, na kojoj su bili prisutni neurolozi i neuropsihijatri iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine.
Skupština je jednoglasno usvojila Statut udruženja neurologa B I H, u skladu sa kojim su izabrani organi udruženja i to:
Predsjednik udruženja : Prof.dr Dželaludin Kantardžić - Sarajevo
Podpredsjednici udruženja :

 • Prof.dr Osman Sinanović - Tuzla
 • Prim.dr Kadrija Šabić-Haračić- Zenica

Sekretar udruženja : Dr Jasminka Dželilović - Sarajevo
Članovi predsjedništva :

 • Prim.dr Ramo Omanović - Mostar
 • Prof.dr Tarik Zukić - Sarajevo
 • Prim.dr Kata Imamović - Tuzla
 • Prim.dr Hajrudin Alijagić - Travnik
 • Dr. Elvir Selimbegović - Bihać

Sud časti :

 • Doc.dr nedim Lončarević - predsjednik - Sarajevo
 • Dr. Dragan Kuzmanović - podpredsjednik - Brčko
 • Prim.dr Hasan Kurtović - podpredsjednik - Bihać

Nadzorni odbor :

 • Prof.dr Jovan Dimitrijević - predsjednik - Sarajevo
 • Dr. Šahović Dž. - podpredsjednik - Sarajevo
 • Prim.dr T. Vidović - podpredsjednik - Tuzla

Počasni članovi udruženja :

 • Akad.prof.dr Seid Huković
 • Akad.Prof.dr Faruk Konjhodžić
 • Akad.Prof.dr Slobodan Loga
 • Prof.dr Muhamed Gavranović
 • Prof.dr Ismet Cerić
 • Prof.dr Milivoj Subakov

  Predjednik inicijativnog odbora :
  Dželilović Jasminka
  Neurološka klinika Sarajevo

   

  HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
  teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
  © 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.