| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
NOVOSTI 5. maja 2000. godine

 

NOVOSTI IZ ZDRAVSTVA
5. maj 2000.


U petak 05.05.2000 godine u 18 časova u kongresnoj sali Hotela "HOLIDAY INN" u Sarajevu, održano je stručno predavanje sa temama:
1. Interakcije lijekova sa osvrtom na Controloc
Prof.dr. Irfan Zulić
Institut zafarmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Madicinskog fakulteta Sarajevo
2. Gastroezofagelana refluksna bolest - nova saznanja
Prof.dr. Mehmed Gribajčević
Klinika za gastoenterohepatologiju KCU Sarajevo
3 Pantoprazol - farmakologija i profil kliničkog mehanizma
Prof.dr. Hanns-Gerd Dammann
Klinische Forschung Hamburg Wissenschaftliches Institut
Organizator predavanja bilo je UDRUŽENJE LIJEČNIKA SABORA KANTONA SARAJEVO u suradnji sa

Byk Gulden, Konstanz, Njemačka

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.