| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
NOVOSTI 02. jula 2000. godine
NOVOSTI IZ ZDRAVSTVA
01. juli 2000.

Akupunktura je obezbijedila odobrenje i preporuku BMA
BRITANSKOG MEDICINSKOG UDRUŽENJA

sta lijeci akupunktura ?

  Akupunktura je tradicionalna kineska metoda liječenja iglicama stara oko 4500 godina
  Od 1978 godine priznata je od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) kao medicinska metoda. Tada je akupunktura preporučena kao metoda izbora u liječenju četrdesetak oboljenja.
  Akupunktura je među ljekarima hvaljena i osporavana. Rađena su brojna istraživanja koja su dokazivala dejstvo i pokazivala mehanizam djelovanja ove metode u svjetlu savemene nauke. Zadnja istraživanja objavljena su prije par dana i korištene su najsavremenije dijagnostičke metode: positron emisiona tomografija (PET) i funkcionalna magnetna rezonanaca (fMRI).
Izvjestaj BMA o akupunkturi

1998 godine Odbor za nauku i obrazovanje BMA (Britanska medicinska asocijacija) pokrenula je istraživanje s ciljem da dokaže:

  • naučnu osnovanost i efikasnost akupunkture
  • kvalitet i stepen obučenosti onih koji primjenjuju akupunkturu
  • standarde pri primjeni ove metode
Istraživanje je upravo završeno. BMJ (Britanski medicinski žurnal) je u svom broju od 01. jula 2000 donio urednički osvrt na rezultate ovog istraživanja u kom je navedeno
".Prema Odboru za nauku i obrazovanje BMA koji je nakon dvogodišnjeg istraživanja zaključio da bi.. akupunktura trebala biti mnogo dostupnija pacijentu, te da ljekari opšte prakse i doktori porodične medicine trebaju imati elementarno znanje i biti obučeni u nekoj od akupunkturnih tehnika. Za terapiju je dokazano da je efikasna u tretmanu bola u leđima, zubobolje, mučnine, povračanja i migrene.
Akupunktura je jedna od najčeščih primjenjivanih i traženih metoda alternativnog liječenja. U Velikoj Britaniji preko pet miliona ljudi je tražilo savjet terapeuta, specijalista komplementarne ili alternativne medicine, tokom prošle godine, kaže se u izvještaju.
Dočekavši izvještaj sa dobrodošlicom glasnogovornik Britanskog medicinskog akupunkturnog udruženja je rekao: " Ovo ukazuje na potpunu promjenu načina gledanja na komplementarnu terapiju od strane medicinskih zvaničnika.
"
1998 godine Odbor za nauku i obrazovanje BMA (Britanska medicinska asocijacija) pokrenula je studiju s ciljem da dokaže:
naučnu osnovanost i efikasnost akupunkture, kvalitet i stepen obučenosti onih koji primjenjuju akupunkturu te standarde pri primjeni ove metode. Studija je prikazala savremena naučna istraživanja djelovanja akupunkture i ispitala aspekt pouzdanosti i sigurnosti ove metode, te njene neželjene efekte.
 

Komplikacije izazvane akupunkturom su relativno rijetke. Mogu se podijeliti u tri kategorije:

  1. Fizičke komplikacije, koje mogu biti izbjegnute dobrom obučenosti u domenu anatomije i fiziologije, sa posebnim osvrtom na lokaciju i dubinu položaja pojedinih organa
  2. Infekcije, koje se mogu izbječi ako ljekar koji prakticira akupunturu (kod nas u Bosni i Hercegovini uobičajen je izraz akupunkturolog) koristi samo sterilne, jednokratne igle radije nego one za višekratnu upotrebu tj. koje se ponovo sterilišu.
  3. Ostale neželjene reakcije uključuju beznačajne efekte kao što je krvarenje, male modrice i pospanost.

Porodični doktori u Velikoj Britaniji koji su obuhvačeni ovom studijom su skoro polovinu svojih pacijenata poslali na akupunkturni tretman, a u 58% slučajeva su preporučili pacijentima neku od komplementarnih metoda liječenja.
Dr Vivian Nathanson, predjsednik odbora za zdravstvenu politiku BMA je reakao da je potrebno još kvalitetnih studija o efikasnosti akupunkture. Veća primjena ove metode u liječenju može uštedjeti milione funti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U svakom slučju, dodala je Dr Vivian, mora se napraviti dogovor o minimum standarda pri obučavanju svih potencijalnih praktičara akupunkture. BMA poziva na registrovanje svih akupunkturista u Velikoj Britaniji bilo da su medicinski ili nemedicinski kvalifikovani.


Prema zakonskim regulativama Bosni i Hercegovini, liječenjem se bave samo ljekari tj. doktori medicine. Akupunkturu kao medicinsku metodu primjenjuju doktori medicine, koji su stekli odgovarajuće obrazovanje i trening u ovoj oblasti.

Ostale vijesti na ovu temu: Healthbosnia press: 01.07.2000. Neuroimagining pomaže mapiranju mehanizama akupunkture
  Healthbosnia press: 07.10.2000 Akupunktura je metoda izbora u liječenju "teniskoga lakta"
  Healthbosnia press: 07.12.2000 Akupunktura je bolja u tretiranju intenzivne mučnine i povračanja kod trudnica od standardnih medicinskih metoda
AKUPUNKTURISTI
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.