| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Akupunturne igle i oprema

Akupunktura je metoda izbora u liječenju "teniskoga lakta"

"Osobe sa najtvrdokornijim oblicima hroničnoga humeralnoga epikondlitisa, popularno nazvanoga "teniski lakat, nakon nekoliko akupunkturnih tretmana se oporavljaju i ponovo zamahuju rukom."
Ovo je iznio Dr Peter T. Dorsher iz Mayo klinike iz Jacksonville-a, Florida, na godišnjem skupu američke Akademije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.
Navedeno je rezultat istraživanja koje je vođeno na Mayo klinici.
22 pacijenta sa ovom bolešću i upornim problemima koji nisu mogli biti sanirani lijekovima protiv bola i antireumaticima, niti su reagovali na druge vidove fizikalne terapije, su izjavili da su im simptomi iščezli, već nakon prosječno 4 tretmana. Štaviše, niti jedan od ovih pacijenata se nije naknadno javio zbog ponovnih tegoba, u peridu od 8 mjeseci, koliko je istraživanje vođeno.

Ova drevna kineska metoda liječenja podrazumijeva unošenje tankih igala u specifične tačke. U pomenutoj studiji dr Dorsher, koji je akupunkturist, odnosno ptrakticira akupunkturu, upotrijebio je standardne okrugle igle koje su dizajnirane da prodiru u mišiće i druga tkiva a da ih praktično ne oštećuju. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, koja je proistekla iz kinekse filozofije, igle postavljene u odgovarajuće tačke pomažu protoku krvi i stabiliziraju energiju u bolnim regijama. Mada mehanizam djelovanja nije u potpunosti rezjašnjen, dr Dorsher tvrdi da je efekat akupunkture izuzetno dobar, te se sada preporučuje kao metoda izbora za "teniski lakat". Drugim riječima, u slučajima ovoga oboljenja, od svih medicinskih metoda treba prvo primijeniti akupunkturu, jer je ona najučinkovitija.
Treba napomenuti da su pacijent,i koji su bili predmetom pomenute studija, bili "najgori od najgorih slučaja" ovoga oboljenja, kojima poboljšenje nije donijela niti fizkalna terapija, niti lijekovi.
"Teniski lakat" nastaje kada dođe do upale tetiva u zglobu, zbog pretjerane upotrebe kao npr. tokom zamahivanja rukom pri tenisu, kopanju, udaranjem čekićem i slično.
Dr Dorsher tvrdi da, kada bolest postaje hronična, upale nestaje, ali na tetivama se odvija degenerativni proces. Nejasno je zašto i kako akupunktura pomaže pacijentima u ranom i uznapredovalom stadiju, odnosno u akutnom i hroničnom obliku ove bolesti. Evidentan je brzi gubitak napetosti mišića oko bolnoga zgloba, odmah po inserciji igala. Dr Dorsher konstatuje da je ovo izezetno dobro oružje protiv bola i planira dalja istraživanja u ovome polju.

Ostale vijesti na ovu temu: Healthbosnia press: 01.07.2000. Neuroimagining pomaže mapiranju mehanizama akupunkture
  Healthbosnia press: 01.08.2000. Akupunktura je obezbijedila odobrenje i preporuku BMA - BRITANSKOGA MEDICINSKOGA UDRUŽENJA
  Healthbosnia press: 07.12.2000 Akupunktura je bolja u tretiranju intenzivne mučnine i povračanja kod trudnica od standardnih medicinskih metoda
AKUPUNKTURISTI
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.