| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Akupunturne igle i oprema

Journal of Pain and Symptom Menagement 2000; 20: strana 273-279:
"Akupunktura pomaže u tretmanu mučnine i povraćanja u trudnoći"

Istraživačka studija švedskih naučnika je pokazala izuzetno povoljan efekat akupunture u tretmanu intenzivnoga povraćanja i mučnine u trudnica. Akupunktura se pokazala mnogo boljom u odnosu na standardni tretman ovoga stanja koji podrazumijeva bolnički tretman mirovanjem, infuzionim otopinama i lijekovima.
Dok 50% do 80% trudnica ima mučninu ili povraćanje tokom trudnoće, samo kod 1% do 2% njih mučnina i povraćanje su toliko intenzivni da dovode do dehidratacije (gubitka tečnosti) gubitka minerala i težine, te je neophodno bolničko liječenje. od kojoj su akupunkturom tretirane trudnice koje su patile od intenzivnoga povraćanja.
Pometom ispitivanju u Univerzitetskoj Bolnici u Lund-u u Švedskoj su podvrdgnute 33 trudnice, koje su patile od izrazito jake mučnine i intenzivnoga povraćanja.
Podvrgnute su aktvinome akupunkturnome tretmanu koji se sastojao u dubokoj inserciji - stavljanju akupunkturne igle u tačku PC 6 - Neiguan za koju je u ranijim studijama utvrđeno da ima efekat na smanjenje mučnine kod pacijenata podvrgnutih operativnim zahvatima. Kontrolna grupa je primala tzv. lažni tretman. Trudnicama je stavljena akupunturna igla površno u nadlakticu na udaljenosti od 4 inča iznad ručnoga zgloba. Obje grupe su tretirane tokom prva dva dana boravka trudnice u bolnici, a imale su i uobičajeni bolnički tretman koji se sastojao od mirovanja, infuzija i lijekova protiv povračanja.
Intenzitet mučnine i učestalost povračanja se mnogo brže smanjilo kod trudnica koje su primale akupunkturni tretman, bez obzira na standarndi medicinski tretman. Tri dana nakon akupunkturnih tretmana samo 7 od 17 ispitanih žena, koje su primale akupunturu, je još povračalo. Poređenja radi u kontrolnij grupi u kojoj su trudnice primale lažni tretman ,12 od 16 ispitivanih žena su i dalje povračale.
Dr Carlsson i njegove kolege iz Univerzitetske bolnice u Lund-u su izjavili da se efekat akupunkture mogao vidjeti čak i nekoliko minuta nakon stimulacije.
To je još jedan izvještaj o efikasnosti različitih akupunturnih tehnika protiv raznih oblika mučnine i povračanja.

Ostale vijesti na ovu temu: Healthbosnia press: 01.07.2000. Neuroimagining pomaže mapiranju mehanizama akupunkture
  Healthbosnia press: 01.08.2000. Akupunktura je obezbijedila odobrenje i preporuku BMA - BRITANSKOGA MEDICINSKOGA UDRUŽENJA
  Healthbosnia press: 07.10.2000 Akupunktura je metoda izbora u liječenju "teniskoga lakta"
   
AKUPUNKTURISTI
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.